diensten > fiscaal & financieel advies > nexia

Nexia International

Altijd de juiste onafhankelijke specialist binnen handbereik

Nexia International is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke auditors, zakelijke adviseurs en consultants. De sleutel tot het succes van Nexia is de wereldwijde samenwerking met top 10 organisaties van ’s werelds meest toonaangevende financiële en economische centra. Door deze positionering biedt Nexia hoogstaande service aan internationale klanten.

Ga naar de website van:

Nexia disclaimer

Nexia is een toonaangevend wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesbureaus en biedt een uitgebreide portefeuille van audit-, accountancy-, belasting- en adviesdiensten.

Nexia International is de handelsnaam van Nexia International Limited, een onderneming geregistreerd op Isle of Man. Bedrijfsregistratienummer: 53513C. Vestigingsadres: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International levert geen diensten onder haar eigen naam of anderszins. Nexia International en haar aangesloten lid firma’s maken geen deel uit van een wereldwijd partnerschap. Nexia International aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het plegen van enige handeling, of nalaten om te handelen door, of de aansprakelijkheid van een van haar leden. Elke lid firma binnen Nexia International is een afzonderlijke juridische entiteit. Nexia aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van enigerlei actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op onze website. 

Wij aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. Professioneel advies moet worden ingewonnen voordat wordt gehandeld of afgezien van het handelen aan de hand van de inhoud van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn en blijven eigendom van (of in licentie gegeven aan) Nexia International Limited. Verwijzingen naar Nexia of Nexia International zijn bedoeld voor Nexia International Limited.