diensten > werkgeversdesk > drijfverenscan

Drijfverenscan: meer inzicht in de kracht en ambities van mensen

Samen successen realiseren voor uw bedrijf

Samen met uw medewerkers bepaalt u het succes van uw bedrijf. Inzichten in uzelf, uw team en uw medewerkers zijn daarom heel belangrijk. Hoe halen mensen het maximale uit zichzelf? Waar ligt hun kracht? Welke ambities hebben ze? En wat drijft hen? Zaken die ertoe doen om samen successen te kunnen realiseren. De Drijfverenscan van Koenen en Co zorgt voor de nodige inzichten.

Wat is de Drijfverenscan?

Het is interessant om te weten wat uw medewerkers graag doen en wat niet. Wat ze energie geeft en wat energie kost. Dit helpt u om uw mensen beter te leren begrijpen en samen nóg succesvoller te worden. En dat zorgt weer voor positieve energie op de werkvloer en betrokkenheid van uw medewerkers. De Drijfverenscan is een uitgebreide scan die inzicht biedt in drijfveren van mensen, maar ook in wat daarachter ligt.

Wanneer kiest u voor de Drijfverenscan?

De Drijfverenscan helpt u om te bepalen of mensen (nog) op hun plek zitten. Of ze meer uitdaging zoeken. Of wanneer samenwerkingen niet soepel lopen. Met de Drijfverenscan doet u ook een mooie nulmeting als basis voor een ontwikkeltraject. Als meerdere collega’s de scan invullen, dan is de Drijfverenscan waardevol in het kader van teamontwikkeling.

Hoe werkt de Drijfverenscan?

Ieder mens heeft een set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen en conflicteren. Bovendien beoordeelt iedereen ze anders. We brengen ze in kaart met een kleurenprofiel met zeven kleuren. Deze kleuren geven aan welk gedrag goed en minder goed past. Een gevalideerde online vragenlijst meet binnen 20 minuten de dieper gelegen drijfveren. Er is geen sprake van goede of minder goede combinaties. Sterker nog: als de omstandigheden veranderen, kunnen ook de combinaties van de drijfveren (weer) veranderen.

Eén-op-één begeleiding

De uitkomsten van de Drijfverenscan rapporteren we en bespreken we persoonlijk en altijd één-op-één. Onze gecertificeerde HR-adviseur geeft tekst en uitleg en beantwoordt eventuele (vooraf tijdens de intake bepaalde) vragen. Dient de analyse als middel voor uw persoonlijke ontwikkeling? Dan is na dit overleg deze fase afgerond en kunt u zelf aan de slag. Om de borging verder te garanderen, is uiteraard ook een vervolgtraject mogelijk.

Teamontwikkeling

Gaat u met het hele team aan de slag? Dan bespreken we na de analyse met alle teamleden individueel de rapportage. Vervolgens gaan we een vervolgtraject op maat in. Tijdens ten minste twee teamsessies leren de teamleden elkaar (echt) kennen en gaan we actief op zoek naar de verbeteringen. We staan uiteraard ook uitgebreid stil bij zaken die nu al gewoon goed gaan. Zo zijn deze sessies niet alleen leerzaam, maar vooral ook leuk!

De kleuren van een Drijfverenscan

Resultaat

Op een goede dag
Doelgericht
Gedreven
Ambitieus
Efficiënt
Ondernemend
Op een slechte dag
Opportunistisch
Egoïstisch
Veranderlijk
Arrogant
Oppervlakkig

Mensgericht

Op een goede dag
Relatiegericht
Communicerend
Zorgzaam
Geduldig
Betrokken
Op een slechte dag
Langdradig
Naïef
Soft
Betuttelend
Roddelend

Creatief

Op een goede dag
Vindingrijk
Zelfstandig
Innovatief
Analyserend
Onafhankelijk
Op een slechte dag
Cynisch
Chaotisch
Kritisch
Complicerend
Traag

Holistisch

Op een goede dag
Onzelfzuchtig
Relativerend
Werelds
Bezielend
Spiritueel
Op een slechte dag
Onbegrijpelijk
Afstandelijk
Passief
Zweverig
Vaag

Stabiliteit

Op een goede dag
Bescheiden
Traditioneel
Beschermend
Vertrouwd
Opofferend
Op een slechte dag
Ouderwets
Argwanend
Angstig
Bekrompen
Afhankelijk

Krachtig

Op een goede dag
Daadkrachtig
Zelfverzekerd
Besluitvaardig
Energiek
Snel
Op een slechte dag
Dominant
Ongeduldig
Drammerig
Wantrouwend
Agressief

Structuur

Op een goede dag
Betrouwbaar
Ordelijk
Rechtvaardig
Volhardend
Loyaal
Op een slechte dag
Bureaucratisch
Voorspelbaar
Dwingend
Onpersoonlijk
Star

Resultaat

Op een goede dag
Doelgericht
Gedreven
Ambitieus
Efficiënt
Ondernemend
Op een slechte dag
Opportunistisch
Egoïstisch
Veranderlijk
Arrogant
Oppervlakkig
Praktijk Posterholt

“Een test met kleuren, ik dacht in eerste instantie….zweverig. Dit is mij reuze meegevallen! Erg fijn om dit gedaan te hebben, heeft mij enorm geholpen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling”

Daan van Montfort, Eigenaar van Fysiotherapie Posterholt

Meer weten of contact opnemen?

Heeft u interesse in de wetenschappelijk onderbouwde en uitgebreid geteste Drijfverenscan of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met:
Niels koenen en co
Favicon Koenen en Co
Niels Jansen