De Disclaimer
van Koenen en Co

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Koenen en Co zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Koenen en Co stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Koenen en Co en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Roermond.

Deel in uw netwerk