Actiepunten btw vóór 1 oktober 2021

Indien u een ondernemer bent en in meerdere EU landen goederen verkoopt aan particulieren of indien u in 2020 in een ander EU land goederen heeft gekocht of diensten heeft afgenomen waarover buitenlandse btw is berekend, dan kunt u vóór 1 oktober 2021 nog deelnemen aan de Unieregeling (OSS) dan wel de buitenlandse btw terugvragen.

Unieregeling voor webshopondernemers

Als u een ondernemer bent en u producten levert aan particulieren in andere landen van de Europese Unie dan Nederland, kunt u zich nog tot uiterlijk 30 september 2021 aanmelden voor toepassing van de Unieregeling btw e-commerce (OSS-regeling) in het vierde kwartaal 2021. Deelname aan deze regeling is verstandig wanneer u meer dan € 10.000 omzet heeft met verkopen aan particulieren buiten Nederland tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021. Om voor het vierde kwartaal nog deel te kunnen nemen aan de OSS-regeling dient u allereerst te beschikken over e-Herkenning niveau 3. Via e-Herkenning kunt u zich vervolgens aanmelden voor het EU-btw éénloketsysteem.

Als u zich niet (tijdig) heeft aangemeld voor de OSS-regeling én u de grens van € 10.000 heeft overschreden, dan wel gaat overschrijden dit jaar, dient u zich voor btw-doeleinden te registreren in de lidstaten waar uw particuliere afnemers wonen en daar aangifte te doen.

Terugvragen buitenlandse btw

Het is weer tijd voor het terugvragen van de buitenlandse btw. Indien u in 2020 in een ander EU land goederen of diensten heeft ingekocht waarbij buitenlandse btw in rekening is gebracht, dan kunt u deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit verzoek om teruggave dient echter vóór 1 oktober 2021 te worden ingediend. Is het verzoek te laat binnen, dan bestaat er geen mogelijkheid meer om deze btw terug te krijgen.

Dit verzoek voor de btw teruggave kunt u digitaal indienen via de site Teruggaaf van btw uit andere EU-landen. Op deze site kunt u inloggen met de speciaal daarvoor uitgereikte inloggegevens. Indien u deze kwijt bent, kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800 – 0543).

Het kan zijn dat u facturen dient mee te sturen bij dit verzoek, indien dit het geval is moet u deze eerst inscannen zodat deze digitaal mee kunnen worden gestuurd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de OSS-regeling of over de teruggave van buitenlandse btw neem dan tijdig contact op met onze btw specialiste Mandy van Moorsel-Lamers ().

Deel in uw netwerk