Bedrijven die nu hun omzet en rendement redelijk tot goed op peil weten te houden, zijn interessant voor overnamepartijen. Indien in deze crisistijd nog steeds een goed rendement wordt behaald, geeft dit comfort en vertrouwen aan investeerders. De food- en agrosector en de toeleveranciers draaien vooralsnog goed door (uitzonderingen daargelaten met enkele ups en downs in de prijzen). Hierdoor is en blijft dit een aantrekkelijke sector voor investeerders.

Dat COVID-19 effect heeft op de waarde van een onderneming en de interpretatie van waarde en prijs door investeerder is evident. Echter is er nog steeds meer dan voldoende kapitaal onder beheer bij Private Equity en Family Offices en merken wij als Koenen en Co Corporate Finance dat de investeringsbereidheid nog steeds onverminderd groot is. Aandachtspunt bij financiering van de overname is de positie van de bank en de leverage (de hefboom, oftewel de verhouding van totale rentedragende/bancaire schuld t.o.v. de totale activa), waarbij investeerders op dit moment besluiten om bij overnameproposities eerst met eigen vermogen te financieren bij onvoldoende mogelijkheden van externe financiering.

Daarnaast is ook bedrijfsopvolging in deze tijden interessant, zeker in de familiesfeer. Door de onzekerheid van en het effect op cashflow, kunnen waardes als gevolg van COVID-19 wat behoudender zijn en kan dit een overdracht fiscaal ook gunstiger maken. De belastingdienst zal de waarde benaderen via toekomstige kasstromen en het daarbij behorende risicoprofiel, de zogenaamde Discounted Cash Flow benadering. Door onzekerheid over kasstromen en ook een mogelijk verhoogd risicoprofiel kan dit effect hebben op de waarde, waarbij wel altijd een zakelijke prijs zal moeten worden bedongen.

Kortom, in deze onzekere tijd van COVID-19 zijn er zowel binnen de familiaire sfeer (bedrijfsopvolging) als in de externe sfeer (Private Equity of Family Office) mogelijkheden om de onderneming over te dragen. Daarbij zijn er ook fiscaal interessante mogelijkheden om vermogen op een vriendelijke manier over te hevelen naar de volgende generatie.

Wilt u meer weten? Neem dat contact op met Roy Joppen.

Deel in uw netwerk