Op 1 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Op dit moment zijn de gevolgen hiervan nog beperkt zichtbaar omdat er een overgangsperiode geldt die loopt tot 1 januari 2021. Het VK en de EU onderhandelen al maanden over de toepassing van wetgeving na afloop van de overgangsperiode. De onderhandelingen lopen momenteel zeer moeizaam. Het is daarom ook maar de vraag of er überhaupt een deal komt. Indien dit niet het geval is, dan volgt er een harde Brexit.

 

Gevolgen Brexit

Momenteel wordt er nog druk onderhandeld over de wetgeving die gaat gelden na afloop van de overgangsperiode per 1 januari 2021. Wat er ook uit de onderhandelingen volgt, wij adviseren u toch in kaart te brengen welke gevolgen een Brexit voor uw onderneming heeft.

Om u alvast te helpen noemen wij hieronder een aantal items die mogelijk aandacht behoeven. Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst om deze items voor uw onderneming nader uit te werken en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming te verzachten of te voorkomen.

  • EU-richtlijnen zijn niet langer van toepassing op Britse (houdster) maatschappijen omdat het VK een derde land wordt vanaf 2021. Denk hierbij aan de moeder- dochterrichtlijn waarbij dividenden die worden uitgekeerd aan een vennootschap dat is gevestigd in een lidstaat is vrijgesteld van bronbelasting. Daarnaast kan ook de rente- en royaltyrichtlijn niet meer worden gebruikt.
  • Vraag op tijd een AEO-vergunning, ofwel Authorised Economic Operator, aan. AEO-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor allerlei vereenvoudigingen bij douaneprocessen. Het totale proces van aanvraag tot afgifte van de AEO-vergunning vergt vaak veel tijd, dus start hier op tijd mee.
  • De jurisprudentie van de EU is niet langer van toepassing. Gevolg hiervan is dat hierop geen beroep meer gedaan kan worden;
  • Analyseer wat de impact van de Brexit is op voor uw werknemers. Denk hierbij aan alle expats, zakenreizen en immigratie naar het VK. Het is aan te raden een scan te laten doen voor de loonheffing; gevolgen
  • U dient rekening te houden met mogelijke juridische gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan contracten die verwijzen naar EU-bepalingen. Deze zullen in beginsel na 1 januari 2021 niet meer van toepassing zijn.

 

Verder geldt voor het VK de Europese BTW-richtlijn niet meer. Gevolgen zijn:

  • Ter voorkoming van de registratieverplichting is de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) regeling ingevoerd. Bij een Brexit is de MOSS niet langer van toepassing. Dit betekent dat u zich in het VK moet registreren.
  • Regime verkopen op afstand is niet langer van toepassing;
  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van EU-bepalingen (bijv. vereenvoudigde triangulatie, ABC-regeling);
  • Stel vast hoe de verhoogde douanerechten en import BTW uw cashflow zal beïnvloeden.
  • Een artikel 23 vergunning dient te worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Koenen en Co helpt u graag verder

Wij kunnen voor u de bovenstaande gevolgen in kaart brengen en uw onderneming op een goed verloop van de Brexit voorbereiden U kunt overigens subsidie krijgen voor maatwerkadvies over het omgaan met de gevolgen van Brexit, evenals advies over toegang tot alternatieve markten. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Deel in uw netwerk