Datum publicatie: maandag 16 maart 2020

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om bedrijven te ondersteunen bij de financiële gevolgen door het Corona-virus. Wij hebben voor ondernemers een helpdesk ingericht waar u terecht kunt met uw vragen.

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om bedrijven te ondersteunen bij financiële gevolgen door het coronavirus, zoals:

  1. Werktijdverkorting
  2. Verzachtende fiscale maatregelen
  3. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
  4. Bijstand voor zelfstandigen

Over deze mogelijkheden en maatregelen willen wij u graag informeren zodat wij u als ondernemer zo goed mogelijk kunnen helpen.

1. Werktijdverkorting*

Indien door het coronavirus sprake is van tijdelijk minder werk, kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Indien er als direct gevolg van het coronavirus ten minste 2 weken, en naar verwachting maximaal 24 weken, minimaal 20% minder werk is binnen de onderneming van de werkgever, is het mogelijk om een beroep te doen op werktijdverkorting.
Neem voor vragen hierover contact op met de Koenen en Co corona helpdesk: of " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pascal Hartmann, 088-774 75 16.

* update 18 maart 2020:
inmiddels heeft het kabinet een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Dit is de vervanger van de regeling ‘Werktijdverkorting’ waar inmiddels een groot beroep op gedaan is. Voor laatstgenoemde regeling kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Klik hier voor meer informatie

2. Verzachtende fiscale maatregelen

Bedrijven die in financiële nood komen door de coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op! De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus ondernemers moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Betalingsregeling en uitstel betaling

Verwacht u dat uw winst lager wordt door het Corona virus laat dan zo spoedig mogelijk uw voorlopige aanslag naar beneden aanpassen.

3. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van het coronavirus, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Lees meer

4. Bijstand voor zelfstandigen

Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus financieel in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Lees meer

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande of heb je andere vragen inzake de gevolgen van het Corona-virus voor jouw onderneming? Neem dan contact met de helpdesk via .

Deel in uw netwerk