Datum publicatie: 27 maart 2020

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel over de wereld en heeft daarnaast grote impact op de bedrijfsvoering van uw onderneming. In dit nieuwsbericht delen wij per onderwerp en per ondersteuningsmaatregel de laatste actualiteiten met u. Tevens zijn in dit bericht diverse verwijzingen naar aparte artikelen opgenomen die deze ondersteuningsmaatregelen verder toelichten en diverse vragen beantwoorden.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen. U kunt de TOGS alleen online via de RVO aanvragen.

Voor de vragen over het Noodloket verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Er is op 31 maart 2020 een update geplaatst over dit onderwerp, deze vindt u via deze link.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u bij uw woongemeente. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure die voor u van toepassing is kunt u terugvinden op de website van de gemeente waar u ingeschreven staat.

Voor vragen over de Tozo verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) heeft per 17 maart 2020 de regeling werktijdverkorting vervangen. Met de NOW kunnen werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben bij het UWV een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming (tot maximaal 90%) in de loonkosten.

Een aanvraag voor de NOW-maatregelen kunt u indienen bij UWV. Helaas is het indienen van een aanvraag nog niet mogelijk. De daarbij behorende procedure en voorwaarden zijn tevens nog niet bekend gemaakt. Wel is al duidelijk dat de periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen niet afhangt van wanneer u de aanvraag indient. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Voor de vragen over de NOW verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Fiscale maatregelen

De uitbraak van het corona virus treft een hele grote groep ondernemers en zelfstandigen. Bent u ondernemer of zzp’er en is uw bedrijf in de problemen gekomen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Voor de vragen over de Fiscale maatregelen verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Financiering maatregelen

De uitbraak van het corona virus treft een hele grote groep ondernemers en zelfstandigen. Bent u ondernemer of zzp’er en is uw bedrijf in de problemen gekomen door de coronacrisis? De overheid en financiële instellingen hebben een aantal maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Bij de Nederlandse grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank is het mogelijk om opschorting van aflossingen en rente aan te vragen. Hiervoor dient u bij de ING en Rabobank online een aanvraag in te dienen of contact op te nemen met uw accountmanager. Bij de ABN AMRO krijgen alle Commercial Banking klanten met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro automatisch 6 maanden uitstel van aflossing- en rentebetalingen. Let op! Heeft u als ABN AMRO klant geen uitstel nodig? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 maart 2020 melden.

Wenst u geen gebruik van te maken van deze automatische dan kunt u dit tot uiterlijk 31 maart 2020 melden.

Voor de vragen over financiering maatregelen verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Juridische aspecten

Als gevolg van de corona-crisis en de veranderende (werk)omstandigheden zult u als ondernemer ook met diverse juridische vraagstukken zitten.

Voor de vragen over juridische aspecten verwijzen wij graag naar deze Q&A.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met de Koenen en Co corona helpdesk voor ondernemers:

Deel in uw netwerk