Denkt u aan een due diligence onderzoek bij bedrijfsaankoop of -verkoop?

Wilt u een bedrijf kopen of verkoopt u uw eigen onderneming? Dan is een due diligence onderzoek een belangrijk onderdeel van een succesvolle transactie.
Als koper wilt u immers weten welke risico’s en aandachtspunten er zijn en of de gepresenteerde informatie betrouwbaar is. Als verkoper wilt u uw bedrijf zo goed mogelijk verkopen en de waarde optimaliseren.

Onderzoek
Op een gestructureerde manier wordt inzicht verkregen in kritische zaken. Daarbij worden diverse aandachtsgebieden onderzocht, meestal deels door de koper zelf en deels in een due diligence onderzoek:

  • Onderneming (strategie/commercie): is het verdienmodel duurzaam?
  • Financieel: is het bedrijf financieel solide?
  • Fiscaal: welke fiscale risico’s zijn er in het bedrijf?
  • Personeel: welke personele aspecten zijn relevant voor de kopende partij?
  • Juridisch: welke contracten zijn er en wat betekent dit qua verplichtingen?
  • IT en data: aanvullende inzichten in IT, eventueel data-analyse.

Een due diligence onderzoek geeft inzicht in potentiële risico’s, maar ook in eventuele kansen.
Koenen en Co heeft jarenlange ervaring met fusies en overnames. Op alle aandachtsgebieden kunnen wij professionals inzetten met de vereiste expertise en ervaring. Wij beschikken over een vast team met circa 10 experts die snel ingezet kunnen worden en in samenwerking het due diligence onderzoek uitvoeren. Daarbij zal de rolverdeling en intensiteit van het onderzoek altijd worden afgestemd op de vraag van de opdrachtgever.

Naast due diligence in geval van koop, zien wij ook in toenemende mate de vorm van vendor due diligence in de markt toegepast worden. Hierbij wordt vooraf gesignaleerd welke mogelijke risico’s er zijn en hoe deze kunnen worden opgelost vóór een verkooptraject start. Dit vereenvoudigt de verkoop van uw bedrijf en maximaliseert de waarde.

Rapport
Onze bevindingen rapporteren wij in een gestructureerde due diligence rapportage. Hierin wordt per aandachtsgebied inzicht gegeven in de relevante feiten, risico’s en kansen. Het due diligence rapport is een handzaam rapport dat als leidraad kan dienen welke garanties in de koopovereenkomst moeten worden opgenomen om de risico’s te beperken en de bedrijfswaarde maximaal te borgen. Het rapport geeft de koper richting om de prijs van de overname aan te passen of zelfs helemaal af te zien van de koop.

Contact
Heeft u op basis van bovenstaande informatie vragen of wilt u graag additionele informatie ontvangen over de mogelijkheden voor uw onderneming, neem dan contact met op met onze adviseurs Freek Schepers of
Roy Joppen
. Zij staan u graag te woord om nadere toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Deel in uw netwerk