Eigenaarschap, de betekenis

Verantwoordelijkheid voelen en nemen, dat is eigenaarschap. Je bent alert op wat goed en niet goed gaat, je neemt initiatief voor verbetering en maakt belangrijke keuzes. In iedereen schuilt eigenaarschap, zowel privé als op het werk.

Eigenaarschap binnen het MKB

MKB-ondernemers geven met regelmaat het signaal af dat medewerkers geen of onvoldoende verantwoordelijkheid/eigenaarschap tonen. Medewerkers werken van 9:00 tot 17:00 uur, doen niet meer dan nodig is en tonen niet of nauwelijks initiatief. De oplossing is dan vaak dat MKB-ondernemers zelf aan de slag gaan. Maar dan blijft alles zoals het is.

De vraag is waarom medewerkers geen eigenaarschap tonen in de werksituatie? Het antwoord is terug te vinden in het gecreëerde systeem, dat ontstaan is met de jaren.

Creëren van een lerende organisatie

Op het moment dat het huidige patroon niet helpend is, dan is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar een werkwijze die wel effectief is, bijvoorbeeld door het creëren van een lerende organisatie. Daarbij is het belangrijk om (functie)rollen in te richten, maar zeker ook om aandacht te hebben voor de talenten en drijfveren van elke persoon. En dat geldt ook voor het team en de rol van de leidinggevende hierin. Een ontwikkelcyclus kan hierbij een goed instrument zijn, maar ook het inzetten van een cultuurscan en/of HR-organisatiescan kan uitkomst bieden. Lees hier meer.

SLIM-subsidie

De kosten die gemoeid zijn met het worden van een lerende organisatie vallen onder de SLIM-subsidie. De trajecten die bijdragen in het creëren van eigenaarschap kunnen (deels) gesubsidieerd worden. Met een maximum van € 24.999,00.

Lees hier meer over de SLIM-subsidie.

Meer info?

Neem dan contact op met onze professionals Niels Janssen of Tim Koetsenruijter.

Over de Koenen en Co Werkgeversdesk

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom zijn wij vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk dagelijks bezig met ieder vraagstuk op het gebied van in- en door- en uitstroom van personeel. Daarvoor hebben wij specialisten op het gebied van werving & selectie, HR-advies, arbeidsrecht, loonheffingen, salaris- en personeelsadministratie en collectief pensioen. Wij willen onze klanten daarbij altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft. Lees hier meer over ons:https://koenenenco.nl/werkgeversdesk/

Deel in uw netwerk