Einde aan alle corona steunmaatregelen per 1 oktober 2021?

Het kabinet heeft aangekondigd dat met ingang van 1 oktober 2021 de meeste steunpakketten in verband met de coronacrisis stoppen. Welke steunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021 en welke lopen door tot (voor nu in ieder geval) 1 januari 2022? Een kort overzicht.

Steunmaatregelen die vervallen per 1 oktober 2021

Per 1 oktober 2021 vervallen de volgende steunpakketten:

 • NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
 • TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 • Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)
 • TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
 • Uitstel van belastingbetaling

Maatregelen die doorlopen tot 1 januari 2022

 • De overeenkomsten met België en Duitsland met betrekking tot de belastingheffing voor grenswerkers wordt naar verwachting verlengd tot 1 januari 2022
 • Vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
 • Voortzetting onbelaste reiskostenvergoeding
 • Behoud van hypotheekrenteaftrek in geval van hypotheekbetaalpauze tot het einde van het jaar.
 • Coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits, BMKB-C en GO-C
 • Subsidieregeling evenementen

Uitstel van belastingbetaling

Vanaf 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit betekent dat vanaf deze datum de (nieuw) verschuldigde belastingen tijdig betaald dienen te worden. Vanaf 1 oktober 2022 start de terugbetaling van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling is gekregen. Hiervoor hebben ondernemers dan 5 jaar de tijd, dus tot 1 oktober 2027.

Belangrijke tips en aandachtspunten

Volgend op het bovenstaand en samenhangend met de coronacrisis in zijn algemeenheid zijn er momenteel ontwikkelingen gaande die op (korte) termijn belangrijke consequenties kunnen hebben. De gevolgen hiervan vragen ook actie aan de kant van jou als ondernemer. Houd daarom onder andere volgende in gedachten en neem tijdig actie:

 • Per 1 oktober 2021 dienen alle nieuwe belastingschulden tijdig betaald te worden. Uitstel i.v.m. corona is niet langer mogelijk;
 • Het kabinet werkt momenteel aan verlenging van de afspraken met Duitsland en België ten aanzien van grenswerkers tot 1 januari 2022. De vraag is of het ‘nieuwe normaal’ wat betreft thuiswerken ook permanente impact gaat hebben op de belasting- en sociale zekerheidspositie van grenswerkers die ook na corona vaker thuis werken of dat er nieuwe afspraken worden gemaakt;
 • De vaste reiskostenvergoeding zal (naar verwachting) per 1 januari 2022 weer alleen onbelast vergoed kunnen worden indien voldaan is aan de reguliere voorwaarden. Is aanpassing van uw beleid als gevolg van het ‘nieuwe normaal’ wat betreft thuiswerken gewenst?;
 • Is het kostenonderzoek dat ten grondslag ligt aan de vaste kostenvergoeding nog actueel? Of is een nieuwe onderzoek nodig.
 • Momenteel is de thuiswerkvergoeding nog niet gericht vrijgesteld en kan alleen belastingvrij worden betaald via de werkkostenregeling. Het kabinet is bezig hier wel een gerichte vrijstelling van te maken. Dit heeft op termijn dus een gunstige impact op de vrije ruimte, waardoor deze anders besteed kan worden.

Alternatieven voor vervallen steunmaatregelen

Heb je als ondernemer ook na 1 oktober 2021 behoefte aan financiële steun? Mogelijk kun je een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Tot eind 2021 bepalen gemeentes het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand in plaats van per boekjaar. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Bbz weer op reguliere wijze uitgevoerd.

Het kabinet werkt aan aparte steunregelingen voor sectoren die ook na 1 oktober 2021 nog steeds met beperkingen te maken hebben, zoals de nachthoreca.

Het is momenteel nog onzeker hoe en wanneer deze wijzigingen ingaan en uitpakken. In november/december zal Koenen en co een webinar organiseren over de nieuwste ontwikkelingen. Houd in de tussentijd ook zeker onze website in de gaten!

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Joyce van Hooff ()

Deel in uw netwerk