Datum publicatie: 16 april 2020

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan corona-patiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de corona-crisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.

Veel gestelde vragen over de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage-regeling

Ik heb mij aangemeld voor steun vanuit de overheid. Kan ik daarnaast ook nog gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, bijvoorbeeld omdat het geen verzekerde zorg is.

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling

Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is,
kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen door digitale ondertekening van een aanvullende overeenkomst via VECOZO.

Gefaseerd aanvragen

Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, is een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data staan de aanvullende overeenkomsten klaar:

  • vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie
  • vanaf donderdag 16 april voor mondzorg
  • vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg

In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren, werken veel zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Zoals aangegeven wordt daar hard aan gewerkt en worden (de branche- of beroepsverenigingen van) deze zorgaanbieders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw klantadviseur of met Koenen en Co corona helpdesk voor ondernemers.

Deel in uw netwerk