Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Er is dan één ding zeker, alle bestaande pensioenregelingen moeten worden aangepast.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel?

 

 • Alleen beschikbare premieregelingen
  Eind- of middelloonregelingen zijn niet meer mogelijk. Alleen beschikbare premieregelingen zijn nog toegestaan, waarbij niet de uitkering, maar de premie het uitgangspunt van de pensioenregeling vormt. Er is geen sprake meer van gegarandeerd pensioen. Alle pensioenopbouw gaat plaatsvinden op basis van beleggingen en het resultaat daarvan. De indexatie of afstempeling van aanspraken als gevolg van de dekkingsgraad gaat niet meer voorkomen.
 • Voor alle werknemers dezelfde premie
  Bij bestaande beschikbare premieregelingen is nu een stijgende premiestaffel gebruikelijk. De gedachte daarachter is dat naarmate men ouder wordt het aankopen van pensioen duurder is, dus is er meer geld nodig om evenveel pensioen aan te kunnen kopen.  In het nieuwe pensioenstelsel worden pensioenregelingen gebaseerd op eenzelfde premiepercentage voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd.
 • Uniformering nabestaandenpensioen
  Het huidige nabestaandenpensioen kan per regeling verschillen. Het is daardoor niet altijd duidelijk of er recht op partnerpensioen bestaat en welk bedrag het dan betreft. In het nieuwe pensioenstelsel is er maar één type partnerpensioen waarbij vooraf duidelijk is welk bedrag de partner gaat ontvangen indien de werknemer komt te overlijden.
 • Alle aanspraken worden omgezet
  Om de problemen met het huidige pensioenstelsel tot het verleden te laten behoren is het van belang dat we volledig afscheid nemen van het oude pensioenstelsel. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook de bestaande rechten worden ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel en worden omgezet naar persoonlijke pensioenkapitalen. De manier waarop dit gaat gebeuren is nog een punt van aandacht. De verwachting is overigens dat dit niet geldt voor verzekerde pensioenregelingen.
 • Overgangsrecht
  Bestaande beschikbare premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen voor bestaande werknemers worden voortgezet. Voor nieuwe werknemers is pensioenopbouw conform het nieuwe pensioenstelsel verplicht.
 • Compensatie?
  Berekeningen tonen aan dat het nieuwe pensioenstelsel in veel gevallen een voordeel oplevert. Naast de verwachte hogere beleggingsresultaten wordt er door pensioenfondsen een reserve gevormd waarmee grote ups en downs afgevlakt worden. Er zullen echter ook deelnemers zijn die nadeel ondervinden, zij dienen daarvoor passend gecompenseerd te worden.

Aandachtspunten voor werknemers

Doordat de premie voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge werknemers in verhouding meer pensioen opbouwen dan dat nu het geval is. Hoe jonger zij zijn, hoe langer de inleg kan renderen. Hierdoor neemt in feite de pensioenopbouw af naarmate werknemers ouder worden. Hoewel de inleg op latere leeftijd nog even hoog is, is het rendement hierover lager. Het zwaartepunt van de pensioenopbouw verschuift daarmee naar het begin van de carrière. Dit wordt ook wel degressieve opbouw genoemd. Tijdig beginnen met pensioenopbouw wordt daardoor nog belangrijker. Het nieuwe pensioenstelsel biedt ook meer flexibiliteit. De werknemer heeft meer keuzes in hoe het opgebouwde pensioenkapitaal wordt uitgekeerd. Goede advisering hierin zorgt ervoor dat het pensioen aansluit bij de wensen van de werknemer.

Aandachtspunten voor werkgevers

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de overstap naar een nieuwe pensioenregeling in een transitieplan vast te leggen. Dit transitieplan, inclusief compensatieregeling en een overzicht van de gevolgen voor de individuele werknemers is de basis voor het verzoek tot wijziging van de pensioenregeling richting een eventuele ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Hoe pakt u de overgang aan?

Vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk hebben wij alle kennis en kunde in huis om u te begeleiden in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Onze pensioenadviseurs kunnen voor u inzichtelijk maken op welke wijze uw pensioenregeling moet worden aangepast en wat daar de gevolgen van zijn, zowel voor u als werkgever als voor de aanspraken van de werknemers. Wij kunnen het transitieplan voor u vormgeven en de communicatie met de werknemers uit handen nemen. Heldere communicatie zorgt voor begrip bij de werknemers en voor een soepele overgang.

Daarnaast kunnen onze arbeidsjuristen u bijstaan in de wijze waarop de aanpassing van de arbeidsvoorwaarde pensioen in het geheel van arbeidsvoorwaardenpakket kan worden aangepakt en wat de plichten van de werkgever en de rechten van de werknemers daarin zijn. Tenslotte kunnen onze salarisadministrateurs zorgdragen voor een goede verwerking van de overgang en de nieuwe pensioenregeling in de salarisadministratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op Rijksoverheid of neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Over de Koenen en Co Werkgeversdesk

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom zijn wij vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk dagelijks bezig met ieder denkbaar vraagstuk op het gebied van personeel. Daarvoor hebben wij specialisten op het gebied van werving & selectie, HR-advies, arbeidsrecht, loonheffingen, salaris- en personeelsadministratie en collectief pensioen. Wij willen onze klanten daarbij altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft. Lees hier meer over ons.

Deel in uw netwerk