Datum publicatie: 20 maart 2020

De coronacrisis heeft impact op veel ondernemingen in verschillende branches. Klanten blijven weg, opdrachten schuiven door of u heeft uw bedrijf zelfs moeten sluiten. Ook kunt u te maken krijgen met leveringsproblemen waardoor de omzet daalt of in gevaar komt. Welke maatregelen kunt u nemen om uw onderneming financieel zo gezond mogelijk te houden in deze onzekere tijd?

Maak gebruik van de uitstelregeling betaling belastingen van de Belastingdienst

In deze onzekere tijden is liquiditeit belangrijk. Als u zelf financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis, kunt u overwegen het betalen van belastingen uit te stellen. Het kabinet geeft u als ondernemer de mogelijkheid om bij de Belastingdienst uitstel van betaling belasting aan te vragen. U kunt dan uitstel krijgen voor het betalen van inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Als u uitstel aanvraagt, stopt de Belastingdienst direct met invorderingen en ook boetes voor het niet op tijd betalen hoeft u dan niet te betalen. Hierdoor houdt u financiële middelen om een moeilijke periode mee te overbruggen.

Vraag een tegemoetkoming in de loonkosten aan

Bent u als ondernemer ook werkgever? Dan heeft u voor uw medewerkers een loondoorbetalingsplicht. Ook als u uw bedrijf noodgedwongen of uit voorzorg heeft moeten sluiten. Of als uw omzet door de coronacrisis flink onder druk staat. Veel ondernemers hebben hiermee te maken of gaan hiermee te maken krijgen. Als dit lot ook u treft, kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen uit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor zowel uw vaste personeel als uw oproepkrachten. De tegemoetkoming kan – afhankelijk van uw omzetverlies – oplopen tot 90% van de loonkosten. Zo kunt u de medewerkers die u straks weer hard nodig hebt in dienst houden en baanzekerheid bieden.

Regel tijdig financiering voor uw bedrijf

Mogelijk heeft u tijdelijk een overbruggingskrediet of noodfinanciering nodig voor uw bedrijf. Regel deze financiering tijdig als u deze behoefte heeft of ziet ontstaan. Om het aanvragen en verkrijgen van een tijdelijke financiering te vereenvoudigen heeft het kabinet ook verschillende maatregelen genomen. Zo is er de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB): dit is een borgstellingsregeling waarbij de overheid garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten zonder dat ze genoeg zekerheid kunnen bieden aan hun financier. Ook heeft het kabinet de zogenaamde GO-regeling verruimd. Dit is de Garantie Ondernemersfinanciering, waarbij u als mkb-ondernemer of groot bedrijf 50% garantie krijgt van de overheid op bankleningen en bankgaranties. Uiteraard moet u hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Stel het aflossen op leningen uit

Heeft u een kleinere onderneming en is uw bedrijf in de kern gezond, dan kunt u bij verschillende banken uitstel van aflossing krijgen op lopende leningen. Dat hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank op donderdag 19 maart besloten. De maatregel moet bedrijven helpen om de coronacrisis door te komen. De maatregel van de banken geldt voor alle zakelijke klanten in alle sectoren die een krediet hebben tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep bedrijven met hogere leningen volgen mogelijk later nog nieuwe maatregelen. De maatregel kan u als onderneming de komende maanden wat extra financiële ruimte bieden. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat uw onderneming in de kern gezond is. U zult dus als ondernemer met een goed verhaal moeten komen zodat de bank zekerheid krijgt dat er voldoende toekomstperspectief is voor de onderneming. Hiervoor zult u mogelijk recente cijfers en een prognose moeten overleggen. De specialisten van Koenen en Co kunnen hiermee ondersteunen. Een aantal banken hebben inmiddels een webpagina ingericht met informatie over het uitstel van aflossingen. Deze vindt u via de volgende links: ABN AMRO, Rabobank en ING Bank.

Ga in gesprek over grote betalingen of kostenposten

Niet alleen het aflossen van een lening kunt u mogelijk uitstellen, maar wellicht andere grote kostenposten ook. Denk hierbij aan de huur van uw bedrijfspand(en). Ga hierover in gesprek met betrokkenen. Niet iedere onderneming wordt even hard getroffen door deze crisis. Wellicht hebben andere ondernemers de mogelijkheid om u tijdelijk te helpen in deze uitzonderlijke situatie. Dit geldt ook voor grote investeringen die u misschien van plan was om te doen. Stel ze uit of tref een betalingsregeling, zodat u voldoende liquiditeit behoudt.

Factureer snel en maak werk van debiteurenbeheer

In goede tijden kan een te versturen factuur even blijven liggen, of neemt u het niet zo nauw met het verstrijken van de betalingstermijn. Om te zorgen dat u financieel gezond blijft is het verstandig om nu werk te maken van debiteurenbeheer: staan er nog rekeningen open? Probeer deze dan betaald te krijgen. Heeft u werk verricht waar u een factuur voor kunt sturen? Stuur deze factuur dan zo snel mogelijk. Hoe eerder u uw factuur stuurt, hoe eerder deze doorgaans betaald wordt.

Blijf ondernemend

Als ondernemer bent u ondernemend, proactief en creatief. En dat zijn eigenschappen die u juist nu goed kunt gebruiken om financieel zo gezond mogelijk te blijven. Blijf ondernemend en blijf openstaan voor kansen en mogelijkheden die zich voordoen of zoek ze op. Ook in deze onzekere tijden kunnen zich kansen en mogelijkheden voordoen. En een creatieve en proactieve benadering is, ook als het tijdelijk minder gaat, van toegevoegde waarde.

Zoek op tijd de juiste hulp en ondersteuning

Wij kunnen ons voorstellen dat u even niet weet wat wijsheid is. Welke regeling is interessant voor u? Moet u nu al een financiering aanvragen of heeft u genoeg vet op de botten? Wat als het nog langer zo blijft? Het is logisch dat er bij u als ondernemer nu veel vragen leven. Bij Koenen en Co hebben wij voor ondernemers een corona helpdesk ter beschikking waarbij u met uw vragen terecht kunt om uw bedrijf de komende tijd financieel zo gezond mogelijk te houden. Deze helpdesk is bereikbaar via of neem contact op met Pascal Hartmann, tel: 088-774 75 16.

 

Actielijst: dit kunt u doen

Er zijn een aantal acties die u nu al kunt in gang kunt zetten om straks optimaal gebruik te kunnen maken van de nodige maatregelen uit het steunpakket:

  • Vraag uitstel betaling belasting aan
  • Vraag uitstel van de huur aan
  • Kijk wat u samen met uw leveranciers kunt regelen
  • Vraag uitstel aan bij uw bank voor aflossing en rente. Let op dat u dan wel eerst andere schade beperkende maatregelen hebt genomen
  • Denk in scenario’s wat u moet doen in welke situatie
  • Denk na over een alternatief verkoop mogelijkheden
  • Vraag nu uitstel van lokale lasten aan, zoals OZB
Deel in uw netwerk