Belangrijk is dat u (indien u dit zelf doet) alle aangiftes blijft doen bij de belastingdienst. Normaliter betaalt u deze maar als u uitstel wilt dan wacht u met betalen op de opgelegde aanslag die automatisch door de belastingdienst wordt gestuurd.

Met deze aanslag kunnen wij voor u bijzonder uitstel aanvragen. Wij maken dan tevens meteen bezwaar tegen een eventuele boete.

De termijn van uitstel is voor een periode van 3 maanden en begint te lopen vanaf het moment dat uitstel van betaling bij de fiscus is aangevraagd. Vanaf dat moment schort de Belastingdienst voor de duur van 3 maanden alle betalingen op voor de belastingsoorten waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd. De Belastingdienst zal ook de boete op de naheffingsaanslag voor het niet tijdig betalen van de verschuldigde belasting verminderen tot nihil.

Voorbeeld
U ontvangt op 1 mei 2020 een naheffingsaanslag btw over het tijdvak maart. Op 2 mei 2020 wordt uitstel van betaling voor de btw en de loonheffing aangevraagd. De fiscus zal u tot 2 augustus 2020 uitstel van betaling verlenen voor alle (naheffings)aanslagen btw en loonheffingen die worden opgelegd tussen 2 mei 2020 en 2 augustus 2020. Op 2 augustus dient u derhalve alle belastingaanslagen te betalen, tenzij verlening van het uitstel wordt aangevraagd en verkregen.

Welke belastingen komen in aanmerking voor dit uitstel

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen

  • inkomstenbelasting
  • zorgverzekeringswet
  • vennootschapsbelasting
  • loonheffingen en omzetbelasting (btw)
  • assurantiebelasting
  • kansspelbelasting
  • verhuurderheffing
  • milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
  • accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten)
  • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Deel in uw netwerk