Ondernemers die enkel vrijgestelde prestaties verrichten (omdat ze bijvoorbeeld onder een vrijstelling vallen of gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling) hoeven geen btw-aangifte te doen. Dit betekent echter niet dat zij nooit btw verschuldigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij diensten of goederen inkopen in andere EU-landen. Recent hebben wij diverse signalen ontvangen dat de Belastingdienst naheffingsaanslagen oplegt voor niet aangegeven btw op intracommunautaire verwervingen.

Drempelbedrag voor afnemers – goederen

De hierboven genoemde vrijgestelde ondernemers mogen voor maximaal 10.000,- EUR aan goederen kopen in andere EU-landen met het buitenlandse btw-tarief. Tot aan dit bedrag zijn de leveringen belast met het lokale btw-tarief van de lidstaat waarvandaan de goederen worden verzonden en is er geen sprake van een intracommunautaire verwerving*. Let op: dit geldt slechts voor goederen**, niet voor diensten.

Na overschrijding van deze drempel dient de ondernemer zijn btw-nummer af te geven aan de leverancier. De leverancier zal dan 0% btw in rekening brengen en zal het verwerken als een intracommunautaire prestatie. Wanneer het btw-nummer bij de vrijgestelde ondernemer niet bekend/actief is, zal dit moeten worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De verschuldigde verwervings-btw dient per aangifte te worden voldaan en kan niet worden afgetrokken vanwege de vrijgestelde prestaties.

Een dergelijke ondernemer kan er echter voor kiezen om van begin af aan Nederlandse verwervings-btw van toepassing te laten zijn op deze leveringen. Dus zonder toepassing van de drempel. Hiertoe dient hij wel een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst en deze keuze geldt voor 2 kalenderjaren. De leverancier brengt dan 0% btw in rekening en de ondernemer dient de verwervings-btw via de Nederlandse btw-aangifte af te dragen.

* Het is voor de leverancier in principe niet toegestaan om deze leveringen aan te merken als afstandsverkopen.

** Accijnsgoederen, margegoederen en (bijna) nieuwe vervoersmiddelen tellen niet mee bij de berekening van dit drempelbedrag.

Diensten

Voor diensten geldt géén drempelbedrag van 10.000,-. Bij diensten uit andere EU-landen is meteen sprake van een intracommunautaire prestatie en is de ‘btw verlegd’. Dit betekent dat de afnemer altijd zelf de verschuldigde Nederlandse btw moet berekenen en afdragen. Omdat vrijgestelde ondernemers geen recht op aftrek van voorbelasting hebben, is de verlegde btw niet aftrekbaar.

Deel in uw netwerk