De trend van het werken in ketens zien we in verschillende sectoren terug. In de logistiek is dit verheven tot een eigen vakgebied supply chain management. Op het vlak van informatie en IT is deze trend ook zichtbaar. Verschillende leveranciers hebben software-oplossing waarvan de hosting en feitelijke dataopslag weer gebeurt in een datacenter waar ruimte wordt ingekocht. De aanwezige hardware is van weer een andere leverancier afkomstig. In totaliteit ontstaat een keten van informatieverwerking die zo sterk is als zijn zwakste schakel.

Ketenverantwoordelijkheid
Als gebruiker van software-oplossing is het vaak onbekend welke leveranciers actief zijn in de keten van informatieverwerking. Door te zorgen voor balans in de keten, waarbij leveranciers hun eigen verantwoordelijkheid invullen, kunnen incidenten, verstoringen en datalekken voorkomen en beheerst worden. Het maken van duidelijke afspraken helpt hierbij.

Afspreken en aanspreken
Voor de gebruikersorganisatie is het van belang de eigen uitgangspunten helder te beschrijven. Dit vormt de basis om de eigen verantwoordelijkheid in te vullen en passende ketenpartners te vinden. Heldere afspraken bevorderen de samenwerking tussen leveranciers, zodat ieder zijn taak kwalitatief kan invullen. Periodieke rapportages over de invulling van de dienstverlening biedt ook een basis om elkaar aan te spreken.

Externe beoordeling
Leveranciers dragen trots certificeringen uit, zoals NEN7510, ISO 27001, ISAE 3402. De achtergrond van de diverse certificeringen en de bril van waaruit getoetst wordt, verschillen van elkaar. Zo hebben NEN7510 en ISO 27001 meer aandacht voor een managementsysteem, en heeft een ISAE 3402 meer een ontstaansgeschiedenis in financiƫle verantwoording. Voor organisaties die betalingstransacties verwerken, is met PCI DSS zelfs een specifieke certificering in het leven geroepen. Door bij de beoordeling van de ketenpartners te letten op de certificering, kan de kwaliteit van de keten beter inzichtelijk gemaakt worden.

Meer weten?
Onze adviseurs en auditors zijn op de hoogte van actuele trends en hebben ruime ervaring om u te helpen de ketenverantwoordelijkheid in te vullen. Dit biedt u rust zodat u zich kunt focussen op wat voor u belangrijk is: uw onderneming. Neem gerust contact op met onze IT specialisten!

Deel in uw netwerk