Volgend op een arrest van het Hof van Justitie en een arrest van de Hoge Raad heeft de staatssecretaris deze maand een besluit gepubliceerd dat meer duidelijkheid verschaft over de btw-positie van toezichthouders. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019.

Het nieuwe BTW-besluit in het kort

Concreet staat in het besluit dat ondanks het ontbreken van een arbeidsovereenkomst er voor de leden van de onderstaande toezichthoudende organen geen sprake is van zelfstandigheid in de uitoefening van hun taken met als gevolg dat zij niet btw-plichtig zijn:

  • Toezichthoudend orgaan met wettelijke grondslag in publiek- of privaatrecht (o.a. NV, BV, (bedrijfstak)pensioenfonds)
  • Toezichthoudend orgaan zonder wettelijke grondslag in publiek- of privaatrecht vergelijkbaar met NV of BV (o.a. stichting en vereniging)
  • Bezwaaradviescommissies, adviescolleges met wettelijke taak
  • Toetsingscommissies, geschillencommissies en vergelijkbare commissies

Situaties die niet onder bovenstaande gevallen vallen, moeten op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval beoordeeld worden aan de hand van regelgeving en jurisprudentie.

Het vervallen van de btw-plicht voor sommige toezichthouders leidt mogelijk tot de noodzaak om eerder afgetrokken btw te herzien. Andersom is het vervallen van de btw-plicht gunstig voor organisaties die de in rekening gebrachte btw niet kunnen aftrekken, gezien zij nu facturen zonder btw zullen ontvangen.

Specialistengroep Nexia publiceerde onlangs deze nieuwsflits met daarin de inhoud van het beleidsbesluit en de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn, om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Wij zijn er, voordat je ons nodig hebt.

Klik hier als u interesse heeft in Fiscaal & Financieel Advies.

Deel in uw netwerk