Onlangs heeft LIOF, de Limburgse regionale ontwikkelingsmaatschappij, haar nieuwe instrumenten voor de komende jaren gepresenteerd. Met het programma, genaamd LimburgToekomstbestendig, wil LIOF nieuwe projecten aanjagen die relevant zijn voor een duurzame(re) maatschappij. De missie? Limburgse ondernemers doelgericht laten innoveren en ondernemen. Daar zijn slimme toepassingen en kansrijke initiatieven voor nodig.

Thema’s LimburgToekomstbestendig

LimburgToekomstbestendig kent drie hoofdthema’s, namelijk Slim, Duurzaam en Gezond. Het thema Slim richt zich voornamelijk op innovatieve oplossingen voor digitaliseringsvraagstukken. Denk hierbij onder andere aan het gebruik van artificial intelligence en internet of things. Duurzame projecten moeten een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie en/of duurzame energie(productie). Daarnaast richt het thema Gezond zich op initiatieven die een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.

Ondersteuning

Met het programma LimburgToekomstbestendig wil LIOF ondersteuning bieden aan ondernemers aan de hand van kennis, expertise en kapitaal. De financiële bijdragen voor innovatieve projecten kan oplopen tot € 50.000 per project. In totaal is er voor de komende drie jaren een budget van bijna 9 miljoen euro beschikbaar om Limburgse ondernemers te steunen.

Voor wie?

Het nieuwe programma is de opvolger van LimburgAgrofood, LimburgLogistiek en LimburgMakers. Het programma is niet langer uitsluitend gericht op de topsectoren, maar is juist veel breder gericht. Het is in het bijzonder bedoeld voor start-ups, scale-ups en mkb’ers met slimme, duurzame en gezonde initiatieven.

Koenen en Co Subsidie Adviseurs

De subsidie adviseurs van Koenen en Co hebben ruime ervaring met het aanvragen van subsidies voor innovatieve projecten. Zo hebben wij de afgelopen jaren verschillende klanten succesvol geholpen bij het indienen van subsidieaanvragen bij LIOF. Tevens verzorgen wij voor een brede klantenportefeuille de WBSO-aanvragen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden!

Vraag een gratis WBSO-check aan!

Wilt u niet onnodig geld laten liggen door het maximale uit de WBSO en andere subsidies te halen? Neem dan contact met ons op voor hulp bij het doen van de aanvraag of een gratis second-opinion op uw WBSO-aanvraag.

Deel in uw netwerk