De Europese Commissie heeft een richtlijnvoorstel gepubliceerd die ziet op de fiscale behandeling van vreemd en eigen vermogen. Het richtlijnvoorstel, genaamd DEBRA (‘debt-equity bias reduction allowance’), heeft tot doel het aanmoedigen van het financieren van investeringen met eigen vermogen in plaats van met vreemd vermogen.

Fiscale behandeling rente

De huidige fiscale wetgeving maakt het interessant voor bedrijven om financieringen met vreemd vermogen aan te gaan, omdat rente op deze financieringen (in beginsel) aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Renteaftrek is niet mogelijk als sprake is van financiering met eigen vermogen. De Europese Commissie heeft DEBRA geïntroduceerd om tot een meer gelijke behandeling te komen van financieringen met vreemd vermogen respectievelijk met eigen vermogen, door de fiscale aantrekkelijkheid van het financieren met vreemd vermogen te beperken.

Richtlijnvoorstel Europese Commissie

De inhoud van DEBRA is tweeledig. Samengevat behelst de richtlijn de volgende twee onderwerpen:

  1. De richtlijn introduceert een fiscale aftrekpost op eigen vermogen. Het betreft een fictieve aftrekpost die wordt berekend over de (jaarlijkse) stijging van het (netto) eigen vermogen. De aftrek wordt berekend door deze stijging te vermenigvuldigen met een bepaald aftrekpercentage.
  2. Daarnaast is in het richtlijnvoorstel opgenomen dat de aftrek van rente verder wordt aangescherpt. De aftrek van de ‘netto rentelasten’ wordt namelijk beperkt met 15%. Op basis van de richtlijn kan dus nog maximaal 85% van de ‘netto rentelasten’ in aftrek worden gebracht.

De voorgenomen ingangsdatum van het voorstel is 1 januari 2024. Op dit moment is nog sprake van een richtlijnvoorstel. Of dit richtvoorstel in de nu voorgestelde vorm zal worden ingevoerd, moet dus nog worden afgewacht. Als de Raad van de EU de DEBRA-richtlijn goedkeurt, is deze richtlijn vanaf 1 januari 2024 van toepassing.

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn, evenals het Q&A-document.

Hoe kunnen wij u helpen?

Koenen en Co helpt u graag bij het bepalen van de gevolgen van DEBRA voor u en uw vennootschap. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van het voorstel van de Europese Commissie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze belastingadviseur, Steef Vasen.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Meer weten? Lees hier meer over ons.

Deel in uw netwerk