Voor de NOW-regeling komt een tweede tranche met aanvullende voorwaarden. Het streven van het kabinet naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 voor de tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus. Ook hier geldt dat werkgevers minimaal 20% omzetverlies moeten hebben. De aanvraag loopt wederom via het UWV ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die een tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Inhoud:

 • Hoe ziet de NOW 2.0 eruit?
 • Wat zijn de wijzigingen van de NOW 2.0.
 • Geen boete ontslag bij NOW 2.0
 • Mogelijk verruiming referentiemaand NOW 1.0 door meenemen seizoensinvloeden.
 • Wanneer is accountantscontrole verplicht?

Subsidieaanvragen staan voor iedereen open. Voor een tweede tranche dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Het voorschot blijft ongewijzigd op 80% van het aangevraagde bedrag.
Voor de omzetdaling geldt verder zowel in NOW 1.0 als NOW 2.0 dat ontvangen subsidies bij de omzet meetellen. Een eventuele Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt ook bij de omzet bijgeteld.

Definitieve vaststelling van de eerste tranche van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. In dit geval zal een eventueel verschil op het uitbetaalde voorschot van 80% definitief worden uitgekeerd of terugbetaald dienen te worden. Wanneer een tweede tranche wordt aangevraagd kan vaststelling niet eerder dan na afloop van de tweede tranche.

De verplichting voor de werkgever om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de verleende subsidie blijft bestaan. Speciaal voor jou maakte we een NOW-checklist, je kunt deze hier downloaden.

Accountantsverklaring

Er is een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer of bij een definitieve vaststelling van de subsidie van € 125.000 of meer. Hoe deze accountantscontrole er precies uit komt te zien is tot op heden nog niet duidelijk.

Wijzigingen:

 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020.
 • Bij NOW 2.0 wordt de hoogte van de correctie van ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen bij het UWV niet op 150% maar op 100% gezet. Hiermee komt de boete van 50% te vervallen. De huidige ontslagbescherming blijft gehandhaafd (toets door UWV, regels t.a.v. transitievergoeding en verplichtingen t.a.v. Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)).
 • In het jaar dat de NOW subsidie wordt verstrekt mag er geen dividend of bonussen uitgekeerd worden aan bestuurders en directie en mogen geen eigen aandelen over 2020 ingekocht worden. Dit geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en inkoopaandelen over 2019. Bonussen aan overig personeel is wel toegestaan. Deze verplichting zal alleen gelden voor bedrijven die een subsidieaanvraag indienen waarbij een accountantscontrole is vereist.
 • Er komt een inspanningsverplichting voor de werkgever om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
 • Aanpassing referentiemaand NOW 1.0 januari als extra compensatie voor werkgevers met een seizoenspatroon. Indien de loonsom van maart t/m mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari wordt de loonsom van maart t/m mei toegepast. Het eventueel verschil wordt bij de definitieve vaststelling uitgekeerd. De bevoorschottingen worden niet aangepast.
 • De forfaitaire opslag in NOW 2.0 gaat van 30% naar 40%.

 

Download hier jouw vernieuwde calculatie tools!

Deel in uw netwerk