Vanaf maart tot en met september zijn NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest, vanaf 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0. De NOW is verlengd met negen maanden en bestaat uit drie subsidieblokken van drie maanden (NOW 3.1, 3.2, 3.3). UWV opent tussen 16 november en 13 december het loket om een aanvraag in te dienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden oktober, november en december 2020 (NOW 3.1). 

Belangrijke wijzigingen NOW 3.0 t.o.v. NOW 2.0

 • De NOW 3.0 bestaat uit drie subsidieblokken van drie maanden. Voor elk tijdvak kan de werkgever besluiten wel of geen aanvraag te doen.
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e tijdvak (NOW 3.2) omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoedingspercentages, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
 • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak (NOW 3.3) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (was 2x het dagloon).
 • Als een werkgever een NOW3 subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Subsidieblok 3.1

 • NOW 3.1 gaat over de loonkosten van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021.
 • Kan worden aangevraagd tussen 16 november en 13 december.
 • Er is sprake van minimaal 20% omzetverlies.
 • Het vergoedingspercentage is maximaal 80% van de loonsom.
 • Afbouwen van de loonsom is mogelijk tot 10%.
 • Indien NOW 2.0 is aangevraagd dient de referentieperiode voor omzetverlies van NOW 3.1 aan te sluiten op de gekozen periode van NOW 2.0.
 • Indien u met uw aanvraag voor NOW 3 voor het eerst gaat deelnemen, kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 oktober, 1 november of 1 december. Dit geldt alleen als u geen NOW 2.0 heeft aangevraagd.

Subsidieblok 3.2

 • NOW 3.2 gaat over de loonkosten van 1 januari tot 1 april 2021.
 • Kan worden aangevraagd tussen 15 februari en 14 maart 2021.
 • Er is sprake van minimaal 30% omzetverlies.
 • Het vergoedingspercentage is maximaal 70% van de loonsom.
 • Afbouwen van de loonsom is mogelijk tot 15%. 

Subsidieblok 3.3

 • NOW 3.3 gaat over de loonkosten van 1 april tot 1 juli 2021.
 • Kan worden aangevraagd tussen 17 mei en 13 juni 2021.
 • Er is sprake van minimaal 30% omzetverlies.
 • Het vergoedingspercentage is maximaal 60% van de loonsom.
 • Afbouwen van de loonsom is mogelijk tot 20%.
 • Bij NOW 3.3. telt voor de berekening maximaal 1x het dagloon (€ 4.845) van het SV-loon per werknemer mee; bij NOW 3.1 en 3.2 is dit 2x het dagloon.

Calculatietool NOW 3.0

Hier kunt u een vernieuwde versie van de calculatietool vinden die gebruikt kan worden om de hoogte van de aan te vragen subsidie te berekenen.

Aanvragen NOW 3.1

U kunt met uw vaste contactpersoon contact opnemen om de NOW 3.1 aan te vragen. Uw aanvraag dient aangevraagd te worden tussen 16 november en 13 december.

Bent u nog geen klant? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen:

 • Koenen en Co Maastricht: Roy Kouwenberg en Pascal Hartmann
 • Koenen en Co Roermond: Roy Kouwenberg
 • Koenen en Co Venlo: Paul Breuer en Thijs van Rijn
Deel in uw netwerk