Normaliter mogen vreemdelingen niet zomaar werken in Nederland. Vanaf 1 april 2022 is het echter (met terugwerkende kracht tot en met 4 maart 2022) mogelijk om Oekraïense vluchtelingen zonder werkvergunning in dienst te nemen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer staat ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer.
  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst.
  • U (als werkgever) heeft 2 werkdagen voorafgaand aan de start met werken een melding gedaan bij het UWV.

Hoe weet u of de werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Oekraïense vluchtelingen ontvangen van de IND een document waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming alsmede of zij in Nederland mogen werken. Dit document wordt echter op dit moment nog niet verstrekt door de IND. Naar verwachting zal dit medio mei door de IND worden verstrekt aan de hand van de inschrijvingen in BRP. Wij raden u aan, zodra dit document worden verstrekt, dit te bewaren in de administratie. Een vluchteling kan (thans) voor één jaar tijdelijke bescherming krijgen onder deze richtlijn.

Ondanks dat de IND dit document nog niet verstrekt, is het thans toch mogelijk voor Oekraïense vluchtelingen om te werken in Nederland indien de werknemer:

  • De Oekraïense nationaliteit heeft en na 26 november 2021 uit Oekraïne is gereisd;
  • De Oekraïense nationaliteit heeft en vóór 27 november 2021 uit Oekraïne is gereisd en toen voor langere tijd in Nederland was omdat de werknemer een verblijfsvergunning of asiel had aangevraagd, mits dit kan worden aangetoond.

Indien een vluchteling niet de Oekraïense nationaliteit heeft, raden wij aan contact met ons op te nemen, zodat kan worden bezien of er toch nog mogelijkheden zijn om de vluchteling in dienst te nemen.

Arbeidsovereenkomst

Het is van belang dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Hierbij raden wij aan tevens een ontbindende voorwaarde overeen te komen waarmee het dienstverband eindigt zodra de werknemer niet langer gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Meldplicht

Indien de werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en u een arbeidsovereenkomst met de werknemer heeft gesloten, dient u dit te melden bij het UWV met het daarvoor bestemde meldingsformulier.  Vanaf 15 april 2022 geldt dat de werknemer pas 2 werkdagen nadat u een melding heeft gedaan bij het UWV, kan starten met werken. U hoeft de ontvangstbevestiging van het UWV niet af te wachten om te starten met werken. Om die reden is het echter wel van belang dat u over een bewijsstuk beschikt waaruit blijkt op welke datum u de melding heeft gedaan.

Werknemers uit Oekraïne die vallen onder de Richtlijn maar die op of na 4 maart 2022, maar vóór 15 april 2022 zijn gestart met werken, hadden tot en met 15 april 2022 moeten worden gemeld bij UWV. Indien een tewerkstellingsvergunning is aangevraagd in de periode tussen 4 maart en 1 april 2022, dan wordt deze aanvraag behandeld als een melding.

Wijzigingen

Indien er zich een wijziging in de situatie voordoet, bijvoorbeeld wanneer de werknemer ander werk gaat doen, of het werk eerder eindigt of juist langer duurt dan vooraf beoogt, dient u deze wijziging door te geven bij het UWV.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen, of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst en/of het begeleiden van de melding bij het UWV, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Over de Koenen en Co Werkgeversdesk

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom zijn wij vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk dagelijks bezig met dagelijks bezig met ieder vraagstuk op het gebied van in- en door- en uitstroom van personeel. Daarvoor hebben wij specialisten op het gebied van werving & selectie, HR-advies, arbeidsrecht, loonheffingen, salaris- en personeelsadministratie en collectief pensioen. Wij willen onze klanten daarbij altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft. Lees hier meer over ons.

Deel in uw netwerk