Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Nederland telt meer dan 250.000 familiebedrijven die gezamenlijk meer dan de helft van het bruto nationaal product voor hun rekening nemen.

Bij een familiebedrijf behoort meer dan de helft van het eigendom toe aan één familie, is een meerderheid van het management afkomstig uit dezelfde familie en heeft deze familie een beslissende invloed op de bedrijfsstrategie. Voor al deze bedrijven zijn thema’s als continuïteit en succesvolle opvolging binnen de familie van groot belang. Desondanks komt het nog te vaak voor dat opvolging binnen een familiebedrijf niet op de agenda staat en pas aan bod komt op het moment dat het daadwerkelijk aan de orde of zelfs pas wanneer nood aan de man is.

Wij geven u een aantal tips voor een succesvolle overdracht:

Begin tijdig!

Het belangrijkste in de voorbereidingsfase van de overdracht van een familiebedrijf is tijdig beginnen. Idealiter wordt hier ruim vijf á zes jaar voor de gewenste overdrachtsdatum al mee gestart. De overdrager(s) hebben zo voldoende tijd om met de eventuele opvolger(s), vaak familieleden, in gesprek te treden en verwachtingen en wensen uit te spreken. Daarnaast is er nog tijd en ruimte om eventuele noodzakelijk wijzigingen door te voeren. Vaak ook om aan alle vereiste voorwaarden en termijnen te voldoen om fiscaal vriendelijk binnen de familie over te dragen.

Duidelijke communicatie

Goede en duidelijke communicatie tussen de overdragende en de opvolgende partij én de overige familieleden is zeer belangrijk om de bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf te laten slagen. Om conflicten te voorkomen zullen familieleden open en eerlijk met elkaar in gesprek moeten gaan over het overdrachtsproces en de daarbij horende condities. Er is namelijk niemand bij gebaat als enig familielid zich tekort voelt gedaan bij de overdracht.

Familiestatuut

Om onenigheid en frustraties te voorkomen en de continuïteit van de onderneming te waarborgen kan een familiestatuut uitkomst bieden. In een familiestatuut leggen families afspraken vast die betrekking hebben op het bedrijf en de familie voor nu en in de toekomst. Een familiestatuut is vormvrij en de afspraken die hierin worden vastgelegd variëren per familie. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen en kwalificaties waar een familielid aan dient te voldoen alvorens in aanmerking te komen voor een bestuurlijke rol, het al dan niet aanwezig zijn van een bloedverwantschap of een verplichte pensioendatum waardoor de noodzakelijk doorstroming gegarandeerd is. Het familiestatuut verschaft duidelijkheid en voorkomt zoveel mogelijk zakelijke onenigheden die invloed hebben op de familiaire sfeer.

Laat u begeleiden

Gezien het uitdagende proces en het emotionele aspect vraagt de bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf om goede begeleiding van een ervaren adviseur. Een dergelijk proces is namelijk nooit uitsluitend zakelijk. De emoties in combinatie met de familiare banden kunnen ertoe leiden dat verkeerde keuzes worden gemaakt. Het is daarom aan te raden een (externe) adviseur in te schakelen die kan optreden als procesbewaker die rekening houdt met de emotionele en psychologische aspecten van de overdracht. De adviseur zorgt samen met een multidisciplinair team van accountants, fiscalisten en juristen voor professionele en tijdige begeleiding met als uiteindelijke doel een succesvolle bedrijfsoverdracht.

Wilt u meer weten over onze begeleiding van bedrijfsoverdracht binnen de familie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ervaren Corporate Finance adviseurs.

Deel in uw netwerk