Afgelopen week werd een deel van de voorpagina van het Financieel Dagblad gewijd aan het snelle herstel van de Nederlandse mkb-overnamemarkt. Hierin werd vermeld dat vrijwel direct na het uitbreken van de coronacrisis veel lopende aan- of verkooptrajecten tijdelijk on hold werden gezet. Op basis van onze eigen ervaringen kunnen wij beamen dat deze periode van uitstel en onzekerheid van korte duur is geweest.

Aan kopers geen gebrek

Wij constateren dat uitgestelde overnametrajecten vrijwel allemaal weer worden hervat en dat er aan kopers nog altijd geen gebrek is. Tevens lijkt het erop dat veel ondernemers zich realiseren dat het wellicht nu een goed moment is om over te gaan tot verkoop van de onderneming. Zoals in het artikel van FD gesteld wordt begeeft het activiteitenniveau op de mkb-overnamemarkt zich weer bijna op het pre-coronaniveau.

Geen transactie zonder kopers

Wij bemerken ook aan kopers zijde (zowel bij strategische als professionele investeerders) appetite. Nu bieden zich kansen aan om de positie van de onderneming te versterken of actiever gestalte te geven aan een buy-and-build strategie.

Wat zijn andere invloeden van corona op de overnamemarkt?

Uit onderzoek van overnameplatform Brookz blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde ondernemers verwacht dat de waarde van zijn of haar bedrijf met 10% tot 25% is gedaald. De overige ondervraagden verwacht dat de verkoopwaarde van zijn of haar bedrijf hetzelfde is gebleven. Aan de andere kant gaat het bij een transactie ook om de visie en het potentieel dat de kopende partij ziet.

Gedwongen verkooptrajecten blijven uit

Ten slotte merken wij op dat “gedwongen” verkooptrajecten vooralsnog uitblijven. Wij verwachten dat na het beëindigen van de overheidssteunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van belastingen en de tegemoetkoming in de loonkosten, dit beeld zich mogelijkerwijs kan wijzigen.

Als u wilt sparren met ons over uw toekomst of als u meer weten over onze begeleiding bij aan- of verkooptrajecten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ervaren Corporate Finance adviseurs.

Deel in uw netwerk