Met het oog op de huidige onzekere economische ontwikkelingen is het belangrijker dan ooit om een duidelijk inzicht in je onderneming te hebben om zo grip te houden over de financiële actualiteit, maar met name ook de verwachtingen. Een onmisbaar hulpmiddel hierbij is het opstellen van een (meer jaren) prognose.

 

Een goede start van het jaar

Veelal maken ondernemers een zo goed als mogelijk onderbouwde inschatting van de te verwachten omzet en het daarmee corresponderende resultaat, maar wordt er slechts beperkt aandacht besteed aan een balansprognose of liquiditeitsbegroting. Onderstaand een aantal tips voor het opstellen van een integrale financiële prognose.

Tip 1 | Meer dan alleen een winst- en verliesprognose

Om een goed beeld te krijgen van de verwachte ontwikkelingen binnen een onderneming is het van belang om naast een winst- en verliesprognose ook een balansprognose en liquiditeitsbegroting op te stellen. Hierbij wordt er rekening gehouden met toekomstige investeringen, maar ook de mutaties in het werkkapitaal. Door deze prognoses op te stellen wordt er een beeld gevormd van de behoefte aan liquiditeit.

Tip 2 | Kijk terug maar vooral ook vooruit

Bij het opstellen van een prognose vormt de realisatie van de afgelopen jaren de basis. Maak inzichtelijk hoe kosten c.q. opbrengsten zich in de laatste jaren ontwikkelen en vorm een beeld hoe de ontwikkeling in de toekomst doorzet. Neem bij de verwachtingen voor de toekomst ontwikkelingen in de algemene economie, de sector en wijzigende wet- en regelgeving in acht, maar ga met dit in het achterhoofd zo veel mogelijk uit van concrete verwachtingen voor je eigen onderneming

Tip 3 | Werk met scenario’s

Ondernemers hebben vaak de neiging prognoses te opportunistisch op te stellen. Daarom is het beter om meerdere scenario’s uit te werken. Stel bijvoorbeeld een worst-case-, management- en best-case scenario op. Zodoende wordt er ook inzicht verkregen in de cash-behoefte voor deze scenario’s.

Tenslotte

Denk je na over het opstellen van een prognose of ben je er al mee bezig en wil je graag ondersteund worden, neem dan vrijblijvend contact op. Samen stellen we dan de begroting op die jou helpt bij het sturen van je onderneming.

Deel in uw netwerk