De Rijksoverheid probeert om per sector de duurzaamheid van bedrijven te bevorderen. Voor de agrarische sector bestaan middels een aantal subsidie regelingen om de duurzaamheid te stimuleren. Deze hebben wij in dit artikel voor u op een rij gezet.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen die zorgen voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig zijn of duurzame energie toepast, is de Energie-investeringsaftrek (EIA) beschikbaar. Met de EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de belastbare winst in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Let wel op: u moet uw aanvraag indienen binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Hierbij een paar voorbeelden:

Investeringen in stallen en kassen

Zo vallen een aantal koel- en verwarmingssystemen in stallen en tuinbouwkassen tot de EIA. Daarbij valt te denken aan oude- of warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht bij veestallen en adiabatische luchtkoeling in stallen. Daarnaast vallen warmte- of energieopslagsystemen bij tuinbouwkassen vaak tot de EIA-mogelijkheden.

Zonnepanelen en warmtepomp

Verder behoort voor bedrijfspanden met aansluitingen tot en met 3x 80 ampère, het plaatsen van een installatie van zonnepanelen tot de mogelijkheden voor het verkrijgen van EIA. Na de aanleg van uw eigen installatie van zonnepanelen, kunt u deze goed combineren met de aanschaf van een warmtepomp, waarop ook de EIA van toepassing is.

Overige vormen van energiebesparing

Afhankelijk van de terugverdientijd kan elke vorm van energiebesparing in het bedrijf in aanmerking komen voor de EIA. Zo hebben bijvoorbeeld rietvelden van nature een zuiverende werking op water en worden elektrische ontsmetters overbodig. Daarnaast kan met mobiele weegbruggen extra kilometers worden bespaard. Beide energiebesparende investeringen kunnen in aanmerking komen voor de EIA.

Andere subsidies

Naast de EIA kunt u mogelijk voor andere energiesubsidies kiezen al dan niet in combinatie met de EIA. Bij investeringen in een warmtepomp of zonneboiler kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de ISDE-subsidie. Deze subsidie moet vooraf op basis van een offerte worden aangevraagd. Daarnaast bestaat de EHG-subsidie (van 25%) voor investeringen van glastuinders in onder andere Ledverlichting, luchtbehandelingssystemen of een tweede energiescherm. Tot slot bestaat de MEI-subsidie (van 40%) voor innovatieve energiesystemen die CO2-uitstoot verminderen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken is de Milieu-investeringsaftrek (MIA) beschikbaar. Met de MIA kunt u maximaal 45% van de investeringskosten aftrekken van de belastbare winst in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit kan al dan niet in combinatie met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met de VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten naar eigen behoefte afschrijven. Hierbij een paar voorbeelden:

 Duurzame bedrijfsgebouwen, kassen, stallen of installaties

Duurzame investeringen in bedrijfsgebouwen, kassen, stallen en installaties kunnen in aanmerking komen voor de MIA, vaak in combinatie met de VAMIL. Enkele voorbeelden zijn: Groen Label Kassen, kassen voor biologische teelt, ondergrondse waterberging, etc. Andere voorbeelden zijn klimaattechnische-, teelttechnische of voertechnische systemen en voorzieningen.

Elektrisch aangedreven mobiele voer- en werktuigen

Momenteel zijn er voor elektrisch aangedreven voertuigen elf categorieën beschikbaar waarvoor u de MIA kunt gebruiken. Voor elektrische voertuigen kunt u naast de MIA ook subsidie aanvragen via de SEBA-regeling. Hiermee kunt u per voertuig maximaal € 5.000 subsidie ontvangen.

In 2022 zal naar verwachting ook steeds meer gebruik worden gemaakt van elektrische vrachtwagens. Naast een subsidiebedrag is bij aanschaf van zo’n vrachtwagen ook MIA-voordeel mogelijk. Een volledig elektrische of door waterstof aangedreven vrachtwagen komt in aanmerking voor 45% MIA.

Regeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB)

Maandag 9 mei jl. is de SSEB-subsidie opengesteld. Deze subsidie geldt voor bedrijven met de juiste SBI-code en is vooral gericht op bouwmachines en bouwlogistiek. Meer informatie kunt u terugvinden op ons eerder geplaatste nieuwsartikel: https://koenenenco.nl/nieuws-item/subsidieregeling-schoon-en-emissieloos-bouwmaterieel-sseb-regeling/.

Meer informatie of advies

Elk van bovengenoemde regelingen heeft specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om deze succesvol te kunnen aanvragen. Zorg dat u goed geïnformeerd bent voordat u investeert in een duurzaam bedrijfsmiddel. Neem voor meer informatie of advies contact met Roel Broens of Daan Dekkers.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Meer weten? Lees hier meer over ons.

Deel in uw netwerk