Als werkgever kunt u een subsidie ontvangen voor werknemers die binnen uw bedrijf een opleiding volgen. De zogenoemde Praktijkleren subsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van uw studerende werknemers en is alleen van toepassing op medewerkers die een deeltijdopleiding volgen aan een VMBO, MBO, HBO en Universiteit. Let op: stagiaires en afstudeerders zijn uitgesloten van deze regeling.

Voorwaarden voor de Praktijkleren subsidie

Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per werknemer. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • U bent:
    • Een erkend leerbedrijf (voor VMBO/MBO).
    • Óf aangemerkt als organisatie die een goede begeleiding geeft (voor HBO).
    • Óf uw organisatie begeleidt promovendi of technologisch ontwerper in opleiding (WO).
  • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. In de praktijk betekent dit dat de leerling of student ook bij uw bedrijf op de loonlijst staat.
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)

Deze regeling geldt ook voor medewerkers die in het buitenland een opleiding volgen, alsmede voor buitenlandse medewerkers. Het opleidingsinstituut dient wel door de Nederlandse overheid goedgekeurd te zijn.

Aanvraag Praktijkleren subsidie

De aanvraag voor deze subsidie gaat per studiejaar. U kunt alleen subsidie aanvragen na afloop van een gerealiseerde praktijkplaats of werkleerplaats. De aanvragen voor het studiejaar 2022-2023 kunnen vanaf 2 juni ingediend worden. Let op: na 16 september kunnen géén aanvragen meer worden ingediend! Het is dus aan te bevelen nu al met de aanvragen te starten.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u tevens alle informatie lezen.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze onderscheidende aanpak kunt u contact opnemen met Léon Kleinjans.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Meer weten? Lees hier meer over ons.

Wij zijn er, voordat u ons nodig heeft.

Deel in uw netwerk