Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. De nieuwe SSEB-regeling moet bedrijven die actief zijn in de bouwsector stimuleren het bouwmaterieel te verduurzamen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoopt zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 namelijk met 60% gedaald zijn ten opzichte van 2018. Bouwondernemers kunnen vanaf mei 2022 gebruik maak van de SSEB.

Wie kan subsidie aanvragen en voor wat?

De SSEB is exclusief bedoeld voor bedrijven in de bouwsector. Het gaat specifiek om bedrijven met SBI-code 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739. De SSEB bestaat uit drie onderdelen, namelijk aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie:

 1. Aanschafsubsidie: voor de aanschaf van emissieloze werktuigen die na productie voor het eerst in gebruik worden genomen.
 2. Retrofitsubsidie: voor het ombouwen van werktuigen met NOx-reducerende maatregelen.
 3. Innovatiesubsidie: voor technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. De innovatiesubsidie zal worden verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies.

Hoeveel bedraagt de SSEB-subsidie?

De SSEB is een geldelijke subsidie met de volgende kenmerken per subsidiecategorie:

 1. Aanschafsubsidie: voor een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief met een maximum van € 200.000.
 2. Retrofitsubsidie: bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% van de kosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen met een maximum van € 200.000.
 3. Innovatiesubsidie: voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van kosten zoals personeelskosten, kosten voor apparatuur, gebouwen en kosten voor de ontwikkeling van prototypes. Voor haalbaarheidsstudies bedraagt het subsidiepercentage 50% over alle gemaakte onderzoekskosten.

Daarnaast biedt de SSEB nog 10% extra subsidie over de subsidiabele kosten voor MKB-bedrijven.

Voorwaarden en verplichtingen SSEB-aanschaf

Om in aanmerking te komen voor een SSEB-aanschaf moet u voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen:

 1. Gevestigd te zijn in Nederland.
 2. Bij het KvK ingeschreven te zijn onder één van de eerder genoemde SBI-codes.
 3. Eigenaar worden van de emissieloze bouwmachine.
 4. De koopovereenkomst moet gesloten zijn na 1 januari 2022. Daarnaast moet de overeenkomst een ontbindende voorwaarde bevatten die stelt dat de overeenkomst wordt ontbonden als de SSEB niet wordt verleend.
 5. De bouwmachine moet vanzelfsprekend aan diverse voorwaarden voldoen en na vaststelling van de subsidie 4 jaar uw eigendom blijven.

  Meer informatie leest u op de website van RVO.

Aanvragen

Vanaf 9 mei 2022, 09:00 uur kunt u de SSEB-regeling aanvragen. De regeling sluit 30 december 2022, 12:00 uur. Wij helpen u graag bij het maximaal benutten van uw subsidiemogelijkheden. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op met Léon Kleinjans of Tim Koetsenruijter.

Over de Koenen en Co

 

Deel in uw netwerk