Datum publicatie: 31 maart 2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen. U kunt de TOGS alleen online via de RVO aanvragen. Helaas is de website door de enorme drukte nog erg instabiel en is het slechts beperkt mogelijk om een aanvraag in te dienen.

In eerste instantie was de TOGS-regeling alleen bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de overheidsmaatregelen dienden te sluiten. Alleen ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming van € 4.000. Direct bleek dat de oorspronkelijk vastgestelde SBI-codes niet toereikend waren en is besloten deze uit te breiden met nog andere sectoren. De uitgebreide lijst is inmiddels beschikbaar via Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19.

De SBI-code waaronder de onderneming is ingeschreven in het handelsregister is dus bepalend of men recht heeft op deze regeling. Echter, deze SBI-code geeft niet altijd een juiste indicatie van de werkzaamheden die een onderneming verricht. Ondernemingen die op grond van hun SBI-code geen recht hebben op de tegemoetkoming kunnen zich melden bij de RVO om SBI-codes aan te melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u meent te moeten hebben.

Aanvragen kan alleen online en is mogelijk tot en met vrijdag 26 juni 2020. Indien u wenst dat Koenen en Co de aanvraag voor u verzorgt kunt u ons daartoe machtigen. Wij verzorgen dan uw aanvraag. Laat het ons weten via .

Deel in uw netwerk