Datum publicatie: 27 maart 2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen. U kunt alleen online aanvragen.

Voor wie is de TOGS-regeling bedoeld?

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. (Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar in de Staatscourant en via deze link):

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4.000,- zal lijden
 • U heeft minstens €4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf
 • Uw onderneming is niet failliet
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt alleen online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.
Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • Het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • De SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming
 • Het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles.

Aanvragen

 1. Regel uw aanvraag online
 2. Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger)
 3. Nieuw? Maak eerst een profiel aan
 4. In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze
 5. Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op ‘Naar verzenden’
 6. Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op ‘Ondertekenen en verzenden’
 7. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail vindt u ook onder ‘Mijn overzicht’ bij het betreffende formulier

Na uw aanvraag

Wij proberen binnen 2 weken een besluit te nemen. Na het besluit betalen wij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het ons niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.
Wij toetsen met KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij bij de controle dat wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? Dan herzien wij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Komt een ondernemer met zaak in eigen huis in aanmerking voor het noodloket?

Nee, ondernemers met zaak in eigen huis zijn uitgesloten. Om in aanmerking te komen moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus. Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.

Stelt de overheid eisen aan hoe ik als ondernemer de tegemoetkoming uit het Noodloket besteed?

Nee. U mag zelf bepalen waar u het geld aan uitgeeft. Het bedrag dat u ontvangt is een eenmalige gift van het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

Hoe wordt de schade vergoed van ondernemingen van grotere omvang?

De tegemoetkoming uit het Noodloket is erop gericht om mkb-bedrijven, snel te helpen. Deze regeling is gericht op bedrijven die als gevolg van de maatregelen hun omzet zien verdwijnen. Zoals eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons, die bijvoorbeeld de huur van hun bedrijfspand moeten blijven doorbetalen terwijl zij geen of nauwelijks inkomsten ontvangen. Grote bedrijven, die niet aan de MKB definitie voldoen, komen hiervoor niet in aanmerking. Naast de tegemoetkoming uit het Noodloket kunnen ondernemingen en bedrijven gebruik maken van andere maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Waarom per bedrijf maar een bedrag van €4.000? Er is per bedrijf toch veel meer nodig?

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het terrein van loonkosten en op liquiditeitssteun. Aanvullend hierop is er dit noodpakket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Snelheid is hierbij van het grootste belang, daarom is er gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Deel in uw netwerk