Tegemoetkoming vaste lasten getroffen sectoren naar maximaal €20.000

Voor de hardst geraakte MKB bedrijven komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven die onder de huidige TOGS regeling vallen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden afhankelijk van de omvang, hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving.

De regeling geldt pas bij een omzetverlies van minstens 30%. De tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing. Dit was ook al van toepassing bij de TOGS. De tegemoetkoming geldt voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Toekenning zal plaatsvinden op basis van de vastgestelde SBI-codes van de TOGS regeling. De tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Het gaat hierbij om vaste kosten die doorlopen zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend en hiervan wordt een deel gecompenseerd. Aanvraag loopt via het RVO. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Naast de tegemoetkoming zal het kabinet met de betreffende sectoren en gemeenten naar mogelijkheden gekeken worden voor een meer rendabele bedrijfsvoering. Hierbij wordt gedacht aan het verlengen van het seizoen, pachtaanpassingen en ruimere openingstijden.

Deel in uw netwerk