De periode van aanmelden van uitstel van betaling van belastingschulden voor 3 maanden wordt verruimd van 19 juni naar 1 september 2020. Wanneer ondernemers langer dan 3 maanden uitstel van betaling willen krijgen, dienen zij aannemelijk te maken dat ze door de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen en langer uitstel noodzakelijk is.

Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers, opdrachten, bestellen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Deze gegevens moet de ondernemer binnen de periode van drie maanden aanleveren. Aanvullend is de eis gesteld dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkopen. Indien de totale belastingschuld meer bedraagt dan € 20.000 moet bovendien een verklaring van een accountant of belastingadviseur worden overlegd. Voorheen diende hier een liquiditeitsprognose bijgevoegd te worden.

Na afloop van de eerste termijn van uitstel van betaling kunnen ondernemers:

  1. Opnieuw zonder voorwaarden 3 maanden uitstel van betaling aanvragen voor nieuwe belastingaanslagen;
  2. Voor de aanslagen waarvoor reeds 3 maanden uitstel is genoten een verlenging van het uitstel aanvragen
Deel in uw netwerk