Overweegt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen te nemen, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI).

Het budget voor VEKI

Voor deze subsidie is € 28 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden voor aanvraag VEKI

Waarmee moet u rekening houden bij het indienen van een aanvraag voor de subsidie VEKI? De belangrijkste voorwaarden uit de regeling hebben we voor u op een rij gezet:

 • De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren.
 • Het project moet CO2-reductie opleveren en passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 wordt verstaan: CO2 of CO₂-equivalent (CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6)
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie.
 • Uw project moet uiterlijk 31 december 2023 zijn gerealiseerd.
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn.
 • De investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP).
 • De kwaliteit van het project is voldoende.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.

Enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • Aanschaf van warmtepompen
 • Boren van een Geothermische bron
 • Maatregelen voor het terugwinnen van warmte die ontstaat tijdens productie proces.

VEKI aanvragen?

Aanvragen voor de VEKI kunnen ingediend worden van 1 september 2020 09:00 uur tot 14 december 2021 17:00 uur. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Het is dus zaak om op tijd uw aanvraag in te dienen. De subsidieadviseurs van Koenen en Co kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de VEKI-subsidie.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met een van onze subsidieadviseurs:

Of bel naar +31 43 3219080

Deel in uw netwerk