De Belastingdienst verlaagt met ingang van 1 juni 2020 de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% naar 0,01%.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat per 1 juli 2020 omlaag van 4% naar 0,01%. Dit betekent effectief dat de Belastingdienst nagenoeg geen belastingrente in rekening brengt over de door u verschuldigde inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting 2019. Het is thans nog niet duidelijk hoe lang deze verlaging zal duren.

Deel in uw netwerk