Bent u aanmerkelijkbelanghouder van bijvoorbeeld een B.V. dan geldt voor u de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen volgt zo spoedig mogelijk.
Omdat de Belastingdienst zich waarschijnlijk op het standpunt stelt dat genoten loon niet teruggedraaid mag worden is het aan te raden om snel actie te ondernemen.

Deel in uw netwerk