De TOZO wordt eenmalig verlengd tot en 31augustus 2020. De nieuwe regeling bevat wel een partnerinkomenstoets. Hierdoor zullen huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op de regeling.

Voor zelfstandig ondernemers blijft de mogelijkheid bestaan om een rentedragende lening van maximaal € 10.157 aan te vragen wanneer ze niet in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

De TOZO en leningaanvraag loopt via de gemeente.

Deel in uw netwerk