Versoepeling regeling voor vervroegde uittreding

Werkenden moeten meer mogelijkheden krijgen om eerder te stoppen met werken. Dat is in het pensioenakkoord afgesproken. Een werkgever die de werknemer daar voorheen financieel bij wilde helpen werd geconfronteerd met een boeteheffing van 52%, oftewel de RVU (Regeling Vervroegde Uittreding-heffing). Inmiddels is de RVU-versoepeling wettelijk vastgelegd. Graag leggen wij uit wat die versoepeling inhoudt.

Vertrekregeling

Met behulp van een vertrekregeling kan de werkgever de werknemer financieel compenseren zodat hij in staat is om eerder te stoppen met werken. Deze bijdrage wordt dan niet meer belast met de RVU-heffing. Het doel is dat de werknemer wordt geholpen om de periode tot de ingang van het AOW-pensioen financieel te overbruggen.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de versoepeling zijn:

  1. De vertrekregeling start maximaal 3 jaar voor ingang van de AOW;
  2. De uitkering bedraagt maximaal € 21.204,- per jaar (netto vergelijkbaar met een AOW uitkering voor een alleenstaande) en mag periodiek of ineens worden uitbetaald.

Is de periode langer dan 3 jaar of de vergoeding meer dan € 63.612 (3 x € 21.204)? Dan wordt het meerdere alsnog belast met 52% RVU heffing. Op het moment dat een eenmalige uitkering op een periode ziet die langer is dan drie jaar is het gehele bedrag belast met de RVU-heffing.

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij deze regeling zijn:

  1. Het Kabinet en de sociale partners hebben afgesproken om zoveel mogelijk een periodieke uitkering af te spreken. Periodieke uitkeringen worden geheel gekort op een eventuele WW uitkering. Dit geldt echter niet voor de eenmalige uitkering.
  2. Op het moment dat de werknemer gebruik wilt maken van de vertrekregeling is het wenselijk dat de werkgever de werknemer informeert over de gevolgen voor de inkomstenbelasting en eventuele toeslagen.
  3. Deze versoepeling geldt voor de periode 2021 tot en met 2025.

Subsidie

Als bovenstaande regeling voor vervroegde uittreding wordt gecombineerd met maatregelen voor duurzame inzetbaarheid van het personeel kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van een subsidie (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Voor meer informatie omtrent deze subsidie, zie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid–eerder-uittreden-mdieu

Contact opnemen met Koenen en Co

Ben jij als werkgever samen met een werknemer van plan om van deze regeling gebruik te gaan maken, of wens je meer informatie over deze regeling of over de subsidie? Neem dan contact op met pensioenspecialist Roy Kouwenberg.

Deel in uw netwerk