Datum publicatie: 27 maart 2020

Opschorten aflossingen en rente

Kan ik opschorting aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn bestaande financieringen?

De Nederlandse banken hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de ondernemers tegemoet te komen. Hierdoor is het voor ondernemers mogelijk om opschorting van aflossingen en rente aan te vragen.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor opschorting van aflossingen en/of rente?

Het algemeen geldende criteria luidt dat de kleinere ondernemingen, met een financiering tot €2,5 miljoen uitstel krijgen van aflossingen op leningen. Echter, de criteria per bank verschillen waardoor het bij sommige banken ook mogelijk is voor onderneming welke niet aan bovenvermeld criteria voldoen. Neem hiervoor contact op met uw financier.

Voor hoelang kan er opschorting aangevraagd worden?

Momenteel kan er opschorting aangevraagd worden voor een half jaar. Hoe de uitgestelde aflossingen en/of rente aan het einde van deze periode betaald dient te worden is nog niet bij iedere bank bekend. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw klantadviseur.

Hoe vraag ik opschorting voor aflossingen en /of rente aan?

Het aanvragen van deze opschorting verschilt per bank. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw accountmanager vanuit de bank of met een van onze financieringsdeskundige.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Wat houdt een BMKB precies is?

Bij een BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten maar onvoldoende zekerheden hebben voor de financier. Doordat de overheid voor een deel borg staat zijn financiers eerder bereidt om een financiering te verstrekken.

Welke bedrijven kunnen gebruik maken van de verruimde BMKB regeling?

De BMKB regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal tot €43 miljoen. Tevens dient er voldoende continuïteitsperspectief aanwezig te zijn.

Hoe kan een BMKB-krediet worden aangevraagd?

U kunt BMKB niet direct zelf aanvragen, dit gebeurt via uw financier. Om BMKB krediet aan te vragen dient u dus contact op te nemen met uw accountmanager van uw financier.

Wat is de maximale hoogte van een BMKB-krediet?

De maximale hoogte van een BMKB is tijdelijk verhoogd van €1.000.000 naar €1.500.000.

Deel in uw netwerk