Datum publicatie: 27 maart 2020

Bijzonder uitstel van betaling

Voor welke aanslagen geldt de regeling Bijzonder uitstel van betaling?

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen.

Wanneer kan ik uitstel van betaling aanvragen?

U kunt pas uitstel van betaling aanvragen nadat u belastingaangifte heeft gedaan en een aanslag heeft ontvangen. U kunt nog geen uitstel van betaling aanvragen voor belastingen waar nog geen aanslag van is ontvangen.

Hoe vraag ik bijzonder uitstel van betaling aan?

Aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan door een brief te sturen aan de belastingdienst. In deze brief dient u te vermelden dat u door de uitbraak van corona in de betalingsproblemen bent gekomen. Zodra de belastingdienst uw brief met het verzoek heeft ontvangen, stopt de belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Deze uitstel van betaling geldt dan automatisch voor 3 maanden. Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeven niet betaald te worden.

Kan ik ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel van betaling krijgen?

Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is voor u, kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De belastingdienst vraagt u dan om aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Welke informatie hier voor benodigd is, is momenteel nog niet bekend.

Wanneer is er een verklaring van derden deskundige benodigd?

Voor uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden is er geen verklaring van een derde deskundige benodigd. Indien er voor een langere periode uitstel van betaling aangevraagd wordt, bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst een verklaring van een derde deskundige nodig heeft.

Geldt deze regeling ook voor ZZP’ers?

Ja, deze regeling geldt voor zowel ondernemers als ZZP’ers.

Waar moet de brief met het verzoek tot uitstel van betaling naar verzonden worden?

Een brief met daarin het verzoek tot uitstel van betaling en motivatie dient verstuurd te worden naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC HEERLEN

Er is een verzoek van uitstel van betaling ingediend, moet ik nog wel aangiftes indienen in de komende 3 maanden?

Nadat een verzoek van uitstel van betaling is ingediend, is de belastingplichtige nog steeds verplicht om de aangifte tijdig in te dienen. Deze zullen echter niet betaald hoeven te worden. LET OP: Dit houdt in dat u moet blijven voldoen aan uw aangifteplicht en tijdig de betreffende aangiften moet indienen.

Verlaging van voorlopige aanslag

Kan de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden verlaagd?

Indien u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaald en u verwacht door de corona uitbraak een lagere winst over 2020 dan u vooraf had ingeschat kunt u uw voorlopige aanslag voor het jaar 2020 bij de Belastingdienst wijzigen. Het gevolg hiervan is dat u direct minder belasting betaalt.

Hoe kan de voorlopige aanslag inkomstenbelasting worden gewijzigd?

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan worden gewijzigd via ‘Mijn Belastingdienst’. Uw accountant of belastingadviseur kan dit ook voor u regelen.

Hoe kan de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden gewijzigd?

De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan op drie verschillende manieren worden gewijzigd:

Aanvragen die op een andere manier worden ingediend zullen door de belastingdienst niet worden behandeld.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Wordt de verlaging van de invorderingsrente en belastingrente automatisch doorgevoerd?

De Belastingdienst heeft voor alle belastingschulden de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01% en de belastingrente 8% (vennootschapsbelasting) en 4% (overige belastingen) tijdelijk verlaagd naar 0,01%. U hoeft hier geen aanvraag voor te doen.

Vanaf welke datum is de invorderingsrente verlaagd?

Met ingang van 23 maart 2020 heeft de Belastingdienst de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel va betaling is aangevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Vanaf welke datum is de belastingrente verlaagd?

De tijdelijke verlaging van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Naast de steunmaatregelen vanuit de Belastingdienst kan er nog meer worden gedaan. De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan in diverse situatie een gunstig effect hebben. Neem hiervoor contact op met onze belastingadviseurs, uw klantadviseur of de Koenen en Co corona helpdesk.

Deel in uw netwerk