Vrije ruimte in 2021

Heeft u vrije ruimte over in 2021, en denkt u aan een extraatje voor uzelf als DGA of voor uw personeel? Dit zijn de voorwaarden. 

1. De vrije ruimte in 2021

De vrije ruimte bedraagt vanwege de coronacrisis 3% over de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Daarboven bedraagt het percentage 1,18%. Toepassing van de concernregeling heeft tot gevolg dat u maar 1x kunt profiteren van de tariefsopstap. Let op, doet u niets met deze vrije ruimte in 2021 dan gaat deze verloren. U kunt deze niet meenemen naar een volgend jaar.

Is de bonus onbelast of belast?

Een bonus is onbelast voor uw werknemer als u deze bonus aanwijst als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Ook u als werkgever betaalt geen loonheffingen zolang u de vrije ruimte in 2021 niet overschrijdt. Let op, bij overschrijding bent u 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd.

2. Gebruikelijkheidstoets

In beginsel bent u vrij in uw keuze om de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Alleen als niet gebruikelijk is dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang onbelast krijgt, is aanwijzen ten laste van de vrije ruimte niet mogelijk. Deze gebruikelijkheidstoets betekent dat de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet voor meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

In de praktijk beschouwt de Belastingdienst vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer, per kalenderjaar in ieder geval als gebruikelijk. Dit betekent dat als uw werknemer in 2021 in totaal niet meer dan € 2.400 aan vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen ontvangt, de Belastingdienst de gebruikelijkheid niet nader zal toetsen.

Let op, coronasteun en bonusverbod dga!

Ontvangt u coronasteun in de vorm van NOW en/of uitstel van betaling? Dan kan het doen van onbelaste uitkeringen ten laste van de vrije ruimte aan uzelf als dga worden aangemerkt als een verboden bonus en leiden tot intrekking van de coronasteun.

 

Vragen over de vrije ruimte 2021?

Neem dan contact op met Joyce van Hooff van de Werkgeversdesk of lees hier meer informatie over de werkkostenregeling (WKR).

Joyce van Hooff
Loonbelastingadviseur
E-mail:
T: 088-7747890

Deel in uw netwerk