Een belangrijk thema bij overnametrajecten is de werkkapitaalpositie van een onderneming. Over de werkkapitaalpositie kan tijdens de onderhandelingen onenigheid ontstaan. Het is daarom belangrijk om al vroeg in een overnameproces duidelijke afspraken te maken over hoe het werkkapitaal behandeld wordt.

Wij hanteren hiervoor altijd de definitie van het netto werkkapitaal. Het netto werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en overige kortlopende schulden). 
Voor de bepaling van het normale werkkapitaal wordt vaak het gemiddelde werkkapitaal genomen over een bepaalde periode óf de positie per jaar einde. De hoeveelheid werkkapitaal fluctueert echter gedurende het jaar, zeker bij seizoensgebonden bedrijven kan er een groot verschil in het benodigde werkkapitaal optreden. Hierdoor kunnen kopers en/of verkopers een groot voordeel/nadeel ondervinden als de onderneming met te veel of te weinig werkkapitaal wordt overgenomen.

Tips voor de koper m.b.t. het werkkapitaal

  1. Neem in de indicatieve biedingsbrief altijd op dat het werkkapitaal op de transactiedatum van een normaal niveau moet zijn
  2. Neem in de indicatieve biedingsbrief vervolgens de definitie van het werkkapitaal en de netto schuldberekening op en tracht zo veel mogelijk onderdelen onder de schuldpositie te krijgen
  3. Indien je er met de verkoper niet uitkomt in het voortraject, probeer de discussie over het werkkapitaal naar achteren te schuiven. De ‘macht’ in het onderhandelingstraject verschuift gedurende het proces vaak naar de koper toe. Hierdoor kan verkoper in een later stadium soms alsnog de eisen inwilligen. (Voel dit wel goed aan, want de deal kan dan alsnog stuk lopen)

Tips voor de verkoper

  1. Geef in het memorandum een overzicht van het verloop van het werkkapitaal per periode (kwartaal of maand) met daarin de bijbehorende werkkapitaalposten op maandbasis
  2. Geef in het memorandum een definitie van het werkkapitaal, neem hierbij de posten die aan discussie onderhevig zijn zo veel mogelijk op. De geïnteresseerde partij is daardoor geïnformeerd en zo voorkom je “achteraf discussie”
  3. Neem ruimschoots voor de beoogde transactie het werkkapitaal onder de loep. Veelal kunnen gemakkelijk verbeteringen in het debiteuren- en crediteuren betaalgedrag plaatsvinden, waardoor de werkkapitaalpositie duurzaam wordt verbeterd.

Bent u geïnteresseerd in om meer te weten te komen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met onze Corporate Finance adviseur Silvano Cergnul.

Silvano Cergnul

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.