Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De privacywet verscherpt en vergroot privacyrechten. Ook legt het meer nadruk op uw verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Elk bedrijf loopt gewoon risico wanneer persoonsgegevens niet op de juiste wijze verwerkt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de bevoegdheid om boetes uit te delen. Maar los hiervan loopt u ook het risico om enorme imagoschade op te lopen.

Wat houdt de wet in?

Houdt u persoonsgegevens bij van uw medewerkers, klanten of andere relaties dan gaan de regels van de nieuwe privacywet ook voor u gelden. De privacywet zorgt er voor dat de regels voor het omgaan met persoonsgegevens strenger worden. Personen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die zij verstrekken aan bedrijven en aan de overheid. Vanaf 25 mei treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking. Vanaf dat moment is deze verordening van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

Voorkom forse boetes

Als u met persoonsgegevens werkt, krijgt u met deze wet te maken. Voldoet u niet aan de wet, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd om de boetes op te leggen die oplopen tot €20 miljoen of 4% van de jaarlijkse (wereldwijde) omzet. Het zijn overigens niet alleen de écht grote bedrijven die worden gecontroleerd. Na 25 mei kan iedereen een klacht tegen u indienen als u de privacyregels niet naleeft.

Tips: Wat moet u doen?

In elk bedrijf wordt gewerkt met persoonlijke gegevens. Het verzamelen van telefoonnummers, adressen, personeelsinformatie, CV’s, maar ook allerlei persoonlijke informatie van jouw klanten, zorgt ervoor dat je aan de vereisten van de privacywet moet voldoen. De nieuwe privacywet ziet erop toe hóe deze persoonlijke data door u wordt vastgelegd. Maar wat er in jouw bedrijf moet worden geregeld, hangt uiteraard sterk af van het soort gegevens dat je verwerkt.

  • Zorg voor bewustwording in uw bedrijf: Maak uw medewerkers er op attent dat alle informatie die zij krijgen, verstrekken of bewerken, privacy gevoelig is
  • Stel een privacyverklaring op die voldoet aan de nieuwe wetgeving
  • Zorg voor een draaiboek: Een calamiteitenplan waarin staat wat u moet doen bij een datalek
  • Zorg dat u beschikt over ‘bewerkersovereenkomsten’

Eerste verkenning

Allereerst adviseren wij u om met onze juristen te schakelen. Zij brengen samen met u in kaart welke acties u moet ondernemen om aan de AVG te voldoen. Deze eerste verkenning kost een uurtje van u tijd tegen een vast tarief van €250. Daarnaast hebben onze juristen het Privacy Pakket ontwikkeld.

Privacy Pakket: totale oplossing

Met het Privacy Pakket onderneemt u heel gericht acties en maatregelen om aan de AVG te voldoen. Dit pakket bestaat uit:

  • Een bespreking waarbij wij met u in kaart brengen welke acties u moet nemen om aan de wet te voldoen
  • Het opstellen van een privacyverklaring
  • Het opstellen of controleren van een bewerkersovereenkomst. Met deze overeenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de gegevens mag uitoefenen
  • Het opstellen van een calamiteitenplan voor datalekken

Neem contact op met onze juristen of één van onze suczesmanagers, zodat u in ieder geval voor 25 mei privacy proof bent!

Giovanni Armino

mr. drs. Giovanni Armino MFP

Partner, Suczesmanager

mr. drs. Giovanni Armino MFP

Partner, Suczesmanager

mr. Olaf Kruisinga

Jurist

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.