Spelen in uw organisatie ook steeds dezelfde issues en problemen? Problemen die typerend zijn voor “zo gaat het hier altijd…”? De kans is groot dat deze problemen voortkomen uit de heersende organisatiecultuur! Hoe komt u er achter of het gewenst of noodzakelijk is om deze organisatiecultuur te veranderen?

Iedere organisatie is uniek

Dat landen een cultuur hebben, dat wisten we al. Maar wat houdt precies een organisatiecultuur in? Iedere organisatie is uniek. Die uniekheid vormt weer een grote factor in het suczes van uw organisatie. Een groot deel van die uniekheid wordt bepaald door hoe medewerkers in een bedrijf met elkaar en met de klant omgaan. Wat zijn standaarden die jullie stellen aan jullie dienstverlening? Wat zijn de belangrijkste normen en waarden die door iedereen gedeeld worden? Wat is typisch gedrag voor een medewerker uit uw organisatie? Dit zijn vragen die u uitdagen na te denken over uw cultuur.

De angel en de hefboom…

Iedere organisatiecultuur bevat positieve en negatieve aspecten. Een cultuur waarin erg ad-hoc wordt gewerkt, is waarschijnlijk in zekere zin klantgericht maar wellicht ook te kortzichtig. Een cultuur die erg familiair is kan leiden tot trage besluitvorming. Uw organisatiecultuur is dé angel die ervoor zorgt dat verbetertrajecten en tevergeefse inspanningen maar niet slagen. Uw organisatiecultuur is ook het belangrijkste instrument om het suczes van uw medewerkers en uw organisatie te vergroten: de hefboom tot duurzame verandering. 

Een organisatiecultuur veranderen vergt nogal wat inspanning. Het is een van de lastigste veranderingen om te realiseren. Echter is het wel de inspanning die u op lange termijn veel zal opleveren. Uw organisatiecultuur beïnvloedt namelijk alle andere aspecten die van belang zijn voor suczes: samenwerking, prioriteiten, omgang met klanten, lange termijn focus en nog veel meer. 

Aan de slag!

Maar hoe weet je nu of je aan de slag moet jouw organisatiecultuur? Beantwoord je één van de volgende stellingen met JA? Dan is het tijd om te focussen op uw organisatiecultuur. 

 • Afspraak is geen afspraak: we houden ons niet aan afspraken die we met elkaar maken
 • We praten over elkaar en niet met elkaar
 • We laten alles uit handen vallen om dringende zaken op te pakken en focussen daardoor niet op de lange termijn
 • Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is
 • We zijn bezig met de dag van vandaag, maar de dag van morgen?
 • Er wordt te veel geklaagd
 • We werken enorm hard maar zonder structuur
 • Medewerkers zijn niet volkomen bevlogen
 • Onze organisatie kenmerkt zich door absurd veel regels en procedures
 • We vergaderen ons kapot
 • Niemand neemt écht verantwoordelijkheid
 • We zijn totaal niet resultaatgericht
 • Er bestaan duidelijk kliekjes in de organisatie
 • De organisatie slaat nieuwe initiatieven dood

Hoe u de cultuur verandert leest u in een volgende blog.

Paul Breuer

Paul Breuer

Organisatieadviseur

Paul Breuer

Organisatieadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.