Uw personeel is de belangrijkste sleutel tot suczes. Het is daarom belangrijk te investeren in duurzaam gemotiveerd en competent personeel. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt een aantrekkelijke subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat kunt u veranderen in uw organisatie zodat jouw medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en dus gezonder, meer betrokkenen én productiever?

Bij welke signalen moet ik denken aan duurzame inzetbaarheid?

 • Mijn organisatie ontwikkelt zich, maar mijn medewerkers groeien onvoldoende mee
 • Mijn organisatie ontwikkelt zich onvoldoende, we lopen steeds tegen dezelfde problemen aan
 • Ik vind het moeilijk om adequaat om te gaan met oudere werknemers en hun expertises
 • Mijn medewerkers weten onvoldoende wat er van hen wordt verwacht
 • Er is een hoge werkdruk, werkstress of een hoog ziekteverzuim
 • De werksfeer en samenwerking hindert de groei van mijn organisatie
 • Mijn medewerkers nemen te weinig initiatief en hebben weinig probleemoplossend vermogen
 • Mijn medewerkers zijn niet proactief genoeg en nemen te weinig verantwoordelijkheid voor verbetering

Welke projecten bevorderen duurzame inzetbaarheid

Vanuit de ESF-subsidie zijn diverse projecten subsidiabel die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, zoals bijvoorbeeld

 • Ontwikkeling leercultuur: Een organisatie met een leercultuur speelt snel in op kansen en kan knelpunten die groei tegenhouden overwinnen en heeft meer betrokken en gedreven medewerkers. De organisatiecultuur staat aan de basis van het suczes van uw organisatie, maar kan ook de grootste belemmerende factor zijn. Denk daarbij aan de overdracht van kennis van ouderen op jongeren en het bevorderen van de leercultuur en interne en externe processen
 • Ontwikkeling persoonlijk ondernemerschap: Medewerkers die met initiatieven komen en proactief nadenken over het verbeteren van de organisatie en henzelf: dat is persoonlijk ondernemerschap. Het stimuleren van persoonlijk ondernemerschap zorgt voor effectievere en gelukkigere medewerkers die beter samenwerken en zelf op zoek gaan naar ontwikkelmogelijkheden
 • Preventie ziekteverzuim: Een laag ziekteverzuim levert meer op dan alleen geld. Een laag ziekteverzuim duidt op gemotiveerde en bevlogen medewerkers en een goede werksfeer. Wij analyseren knelpunten en verbetermogelijkheden en schrijven een adviesnotitie toe op concrete implementatieadviezen
 • Team ontwikkeling: Het geheim van suczesvolle organisaties schuilt in bevlogen en gemotiveerd personeel. Medewerkers die weten wat ze bijdragen, gewaardeerd worden en zich goed in hun vel voelen zijn productiever, minder vaak ziek en ontwikkelen zich beter. Vanuit een analyse formuleren wij concrete verbeteradviezen die de basis kunnen zijn voor leiderschaps- en teamcoaching gericht op het terugdringen van werkstress en het creëren van een gezonder werkklimaat
 • Opzet gesprekscyclus en ontwikkelplan personeel/functie- en competentiehandboek: Een goed opgezette gespreks-cyclus met focus op de juiste accenten zorgt voor een betere ontwikkeling van uw personeel en uw organisatie. Een gedegen functie- en competentiehandboek zal daar ook aan bijdragen. Wij zullen u hierbij adviseren en ondersteunen

Andere projecten waaraan gedacht kan worden zijn vitaliteitsprogramma’s, leiderschapsontwikkeling, organisatie-ontwikkeling en de ontwikkeling van een flexibele werkcultuur.

Aan de slag met je personeel mét subsidie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt een subsidie beschikbaar voor projecten gericht op bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden door het verkrijgen van een advies met implementatieplan of begeleiding bij implementatie van een advies. Uw ontwikkeltraject dient minstens €12.000 te bedragen. De subsidie bedraagt 50% van het uurtarief van uw adviseur tot een maximum subsidie van €50 per uur en €12.500 per aanvraag.
Er zijn drie aanvraagperiodes:

 • Van 25 juni 2018 tot en met 29 juni 2018, maar ook
 • Van 12 november 2018 tot en met 16 november 2018
 • Van 8 april 2019 tot en met 12 april 2019

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.