Een duidelijke strategische koers van belang is voor iedere organisatie. Maar hoe houdt u vast aan deze koers?

In een eerdere blog van mijn collega Paul Breuer hebben wij u verteld over het bepalen van de stip aan de horizon van uw bedrijf en waaraan u moet denken bij de strategische (her)oriëntatie van uw bedrijf.

Als u uw strategische koers bepaald heeft, is het noodzakelijk om deze ook zo goed mogelijk te vertalen in de bedrijfs(uit)voering, zodat u deze koers ook daadwerkelijk vasthoudt. Met andere woorden, hoe vertaal ik mijn strategie in mijn dagelijkse werkzaamheden. 

In de praktijk komen wij vaak tegen dat werknemers niet weten wat de richting is waar het bedrijf naar toe wil en welke rol zij daar in spelen. Welk doel heeft de organisatie in het vizier en wat de hierbij de rol van de werknemers? Dit vraagstuk bevat een aantal facetten:

 • Het hebben van een gedefinieerde strategie 
  Waar willen we staan over X jaar en hoe willen we dat doen?
 • De vertaling van deze strategie naar de werkvloer
  Met het bekende doel en weg daar naartoe voor ogen, wat verwachten we van onze medewerkers en hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers begrijpen op welke manier zij een juiste bijdrage leveren aan dit doel?
 • Het opzetten van (meet)instrumenten om de koers te blijven monitoren.
  Welke informatie (KPI’s) helpt om het bedrijf te kunnen sturen om zo op koers te blijven? Én welke informatie geeft inzicht richting de medewerkers zodat ze ook zien dat hun bijdrage belangrijk en van invloed is?
  Heldere targets, die visueel en simpel gepresenteerd worden zijn daarbij essentieel.
 • De rol van de leidinggevende 
  Op welke wijze wordt de gedefinieerde strategie en de vertaling hiervan naar de werkvloer het beste begeleid en tot uitvoer gebracht? Wat hebben medewerkers nodig om dit zo goed mogelijk te doen en hoe houden leidinggevenden samen met hun medewerkers de koers van het bedrijf vast?

De kracht is om de bedrijfsstrategie te vertalen naar heel concrete stukjes. En daarbij de medewerkers dat inzicht te geven van de rol die zij in het geheel spelen. Alleen dan ben je als organisatie in staat om naar je beoogde stip aan de horizon te varen.

Denkt u na over uw strategie en hoe u deze het beste tot uitvoer kunt brengen? Neem contact op met onze organisatieadviseurs. Zij hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van organisaties in hun koersbepaling en de uitrol op de werkvloer. 

Wij helpen u graag op koers en varen zelfs met u mee als u ons uitnodigt op uw reis.

Fons Peeters

Fons Peeters

Organisatieadviseur

Fons Peeters

Organisatieadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.