Pensioenadviseur Roy Kouwenberg heeft de opleiding tot Gecertificeerd BPF Werkingssfeeradviseur suczesvol afgerond. Roy, proficiat met dit geweldige resultaat! Maar wat kun je hier nu precies mee en wat betekent dit voor u?

Gecertificeerd BPF Werkingssfeeradviseur Een hele mond vol! 

Maar met deze titel op zak is pensioenadviseur Roy wel van enorme toegevoegde waarde. Allereerst, BPF staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Roy kan een onderzoek uitvoeren bij de ondernemer om te beoordelen of de onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. Als je bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, ben je verplicht hieraan deel te nemen. Los van het feit of het bedrijf momenteel wel of niet voorziet in een collectief pensioen voor haar medewerkers.

Wel of geen aansluiting tot een BPF?

Indien de onderneming wordt aangeschreven door een BPF, beoordeelt Roy of dit terecht is. Indien het terecht is, kan met het betreffende fonds worden bemiddeld over de gevolgen en hoe een toetreding tot het BPF verloopt. Het kan zijn dat het fonds met terugwerkende kracht premies vordert en schrik niet, de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn vaak niet gering. Ook kan het voorkomen dat uit het onderzoek blijkt dat een bedrijf onterecht wordt aangeschreven door een BPF. Dan kan Roy contact opnemen met het fonds om te beargumenteren waarom aansluiting niet verplicht is. Let op: In de praktijk zien wij voorkomen dat een bedrijf haar bedrijfsactiviteiten wijzigt, waardoor aansluiting tot een BPF opeens verplicht wordt. Het is dus zaak om eventuele verplichte aansluiting bij een BPF periodiek te laten onderzoeken.
 

Roy Kouwenberg

Pensioenadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.