Heeft u plannen om uw horeca of leisure onderneming uit te breiden of te verkopen? Bent u op zoek naar een externe financiering of advisering bij een overnametraject? Waar moet u rekening mee houden?

Schaalvergroting, ketenvorming en professionalisering binnen de horeca en leisure

Sinds 2015 is schaalvergroting binnen de Limburgse Horeca en Leisure sector waarneembaar. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren zal voortzetten. Regelmatig blijkt dat het overnemen van andere zaken, het openen van een additionele locatie of het uitbreiden van de reeds bestaande locatie een suczesvol verdienmodel is om de horeca of leisure onderneming uit te breiden of voort te zetten. De ondernemer kan daardoor eigenaar worden van meerdere of grotere etablissementen met verschillende of dezelfde concepten. Eventuele synergieën  als gevolg van deze uitbreiding zijn optimalisatie van de onderneming door het delen van kennis en specialisatie van het management, het combineren en delen van personeelskrachten en risicospreiding voor de ondernemer.

Overname, meer dan alleen prijs?

Een bedrijfsovername heeft naast het zakelijke karakter ook een niet te onderschatten emotionele kant. Het tijdig starten met de voorbereidingen van een verkooptraject is extreem belangrijk. Een onpartijdig onderzoek naar de economische waarde van het overnameobject maakt vrijwel altijd onderdeel uit van een koop- of verkoopproces. Een waardebepaling biedt namelijk een goed uitgangspunt bij onderhandelingen over de koop- of verkoopprijs en maakt het tevens mogelijk om inhoudelijk te discussiëren over de waarde van het overnameobject. Hierbij kan tevens ontdekt worden wat eventuele verschillen in de waardebepaling heeft veroorzaakt. De prijs bij overnametrajecten wordt niet alleen door de waardering bepaald. Vaak is gebleken dat eventuele synergiën, die een koper kan implementeren, ook van groot belang zijn bij het tot stand komen van de koop- of verkoopprijs. Denk eens aan de hoogte van de goodwill, het aantal geïnteresseerde kandidaten én de ervaring die deze kandidaten al met overnametrajecten hebben. Conclusie? Hoe beter beide partijen zich op een overnametraject voorbereiden, hoe groter de kans is op een suczesvolle deal, waar ook nog eens beide partijen gelukkig mee zijn.

En dan komt de financiering

Bij de zoektocht naar externe financieringsmogelijkheden bij zowel investerings- als overnamevraagstukken is het belangrijk om te weten waar een bank of alternatieve financier hoofdzakelijk op let bij het beoordelen van de financieringsaanvraag. De praktijk leert dat het aanleveren van een integraal financieringsmemorandum met een uitgebreide financiële paragraaf een hoop vragen van deze partijen al op voorhand beantwoord. Voor startende, innovatieve of duurzame ondernemers zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar vanuit de overheid. Door deze subsidieregelingen optimaal te benutten, wordt het te financieren bedrag deels betaald vanuit de overheid en is een andere externe partij wellicht sneller bereid om tegen gunstigere voorwaarden te financieren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de afgelopen jaren hebben onze corporate finance adviseurs uiteenlopende overname- en financieringstrajecten begeleid van ruim 20 Limburgse horeca en leisure ondernemingen van uiteenlopende omvang. Onze specialisten bij deze trajecten zijn ing. Roy Joppen en drs. Silvano Cergnul, beiden erkend Master of Business Valuation én geregistreerd Register Valuator.

Heeft u plannen om uw horeca of leisure onderneming uit te breiden of te verkopen? Bent u op zoek naar externe financiering of advisering bij een overnametraject? Trek dan even bij ons aan de bel!

Roy Joppen

ing. Roy Joppen MBV RV

Partner, Manager corporate finance

ing. Roy Joppen MBV RV

Partner, Manager corporate finance
Silvano Cergnul

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.