Er is een belangrijk verschil tussen waarde en rendement. In de praktijk zien wij dat veel ondernemers sturen op rendement. Dat is in het algemeen een kortere termijn focus dan sturen op waarde.

Een voorbeeld: op korte termijn kan het rendement versterkt worden door niet te investeren in product-ontwikkeling terwijl dit op langere termijn niet zal leiden tot waardecreatie. Sterker nog: zonder innovatie zal de waarde van een onderneming op langere termijn afnemen. 

Rendement én waarde

De waarheid ligt in het algemeen in het midden: ondernemers doen er verstandig aan zowel te sturen op rendement als op waarde. Sturen op rendement is eenvoudig al mogelijk door het bedrijfsresultaat te meten en op basis daarvan keuzes te maken. Een uitgebreidere analyse hoe dit resultaat tot stand komt, geeft al meer inzicht in waarde: wat is het (toekomstig) verdienmodel, wat zijn onderscheidende ondernemingswaarden, hoe is het risico-profiel, etc. Vanuit dat inzicht kunt u pas echt sturen op waardecreatie. 

Wilt u meer weten over rendement en waarde? Neem dan contact met ons op!

Freek Schepers

drs. Freek Schepers RA RC

Manager Organisatieadvies

drs. Freek Schepers RA RC

Manager Organisatieadvies

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.