Bij het horen van het begrip ondernemingswaarde wordt normaal gesproken gedacht aan jaarrekeningen, prognoses, EBITDA, cashflows, multiples en andere rendementseisen. Logisch ook, dit zijn namelijk allemaal onderwerpen die aan bod komen bij het bepalen van de waarde van een onderneming.

Wat is er dan nog meer belangrijk?

Onze ervaring leert dat het verkrijgen van inzichten van de ondernemer over zijn eigen bedrijf en de positie in de sector en markt net zo belangrijk, wellicht zelfs belangrijker, zijn in het proces van het bepalen van de waarde van een onderneming. 

Zo zijn er een heleboel vragen die een ondernemer zich dient te stellen. Een greep van vragen die gesteld zouden kunnen, en moeten, worden bij het bepalen van de waarde van een onderneming:
•    Hoe afhankelijk is mijn bedrijf van mij en wellicht andere collega’s?
•    Wordt de omzet niet door een te beperkt aantal klanten gerealiseerd?
•    Is mijn bedrijf klaar voor de toekomst?
•    Waar liggen kansen en wat vormen bedreigingen?
•    Hoe flexibel is mijn bedrijfsvoering?
•    Welke investeringen dien ik te doen voor een bestendige bedrijfsvoering?

Het antwoord op bovenstaande én andere vragen vormt een belangrijk deel van het proces om te komen tot inzicht in de waarde van de onderneming. Tevens kunnen deze antwoorden én de mogelijke effecten op de bedrijfsvoering het fundament vormen van waarde management, ook wel bekend als Value Based Management. Kort gezegd wil Value Based Management zeggen: Wat kan ik als ondernemer doen om de waarde van mijn onderneming te optimaliseren en te laten voldoen aan de gehanteerde of gewenste (rendement)eisen?

De praktijk leert dat onze gesprekken met ondernemers over het onderwerp waarderen intensief en tevens veelal verrassend kunnen zijn. De conclusies uit dit soort gesprekken en discussies inspireren ondernemers vaak tot veranderingen ten aanzien van strategie en bedrijfsvoering met als uiteindelijk doel het realiseren van meer ondernemingswaarde.

Bent u geïnteresseerd in de waarde(drijvers) van uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze Corporate Finance adviseurs.

Silvano Cergnul

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

drs. Silvano Cergnul MBV RV

Adviseur corporate finance

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.